Nad Háječkem, českobudějovickým kontaktním centrem pro narkomany, se stahuje smyčka. Představitelé města i kraje dávají najevo, že s jeho službami od nového roku nepočítá. Vedoucí centra Kvetoslava Kotrbová, která v centru pracuje již dvanáct let, tvrdí, že nátlak pociťovala již posledních několik let.

Proč si myslíte, že vás město přestalo podporovat? Cítili jste během roku tlaky na práci vašeho centra?

To je otázka na konkrétní jedince, kteří se proti našemu zařízení v posledních letech vymezují. Paradoxem je, že v našem zařízení nikdy nebyli. Třeba bývalý primátor si čas na návštěvu u nás udělal. Kladu si otázku, co jsme najednou po dvanácti letech bezproblémového fungování začali dělat špatně, že je proti nám vedena taková kampaň? Na webu radnice visí jako materiál týkající se protidrogové problematiky názor předsedy sociální komise města Ivana Mánka, že kontaktní centrum je potřeba dostat z parku – je z roku 2006. Nikdy jsme přímo neslyšeli jedinou konkrétní výtku proti kvalitě naší práce. Ostatně o ní svědčí i to, že opakovaně získáváme certifikát kvality poskytovaných služeb od Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky jako vypovídající doklad posouzení skutečně odborné erudované komise o naší práci. Ale dozvídáme se o pomluvách. A stokrát opakovaná lež začíná být pravdou, hodí-li se. Také nám vysvětlili, že když město nepřispívá na zařízení, které denně řeší obrovský sociální a zdravotní problém jeho občanů, a naopak si ještě nechá platit od občanského sdružení 27 tisíc korun měsíčně nájemného, je to normální.

Na magistrátě se o vás během roku několikrát jednalo, že?

Vyžádáte-li si zápis z jednání, které svolal náměstek primátora Rudolf Vodička letos 8. června, získáte jistotu, co bylo cílem kampaně a jaké prostředky její účastníci zvolili. Narazíte tam například na otázku – co se musí stát, aby certifikaci nedostali? Krajský protidrogový koordinátor Marek Nerud už půl roku dopředu předjímá, jak to udělá s doporučením Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky.
Přitom pana Neruda jsme do našeho zařízení pozvali 7. dubna, aby vysvětlil nepravdivé a zavádějící informace, kterými zpochybňoval naši minulou certifikaci, a sdělil nám je, pokud nějaké výhrady k naší práci má. Výsledkem je zápis, kde nezazněly připomínky k úrovni práce v centru. A za dva měsíce už to neplatí?
Slyšíte-li o sobě a své práci od určitých lidí roky jen pomluvy a nepravdy, neberete to už jako tlak, ale jako jejich výrobní prostředek, styl práce. Jenom si klademe otázku, kde mají tito lidé hranici.

Rudolf Vodička tvrdí, že ve vaší práci jsou nedostatky. Řekl vám, o jaké konkrétně se jedná?

Pan Rudolf Vodička u nás v Háječku nikdy nebyl, to ale zcela jistě není jeho povinností. Byl to ale první politik města, na kterého jsme se už v říjnu 2008 v dobré víře obrátili. Žádné konkrétní výtky jsme od města nikdy oficiálně neslyšeli. Městský protidrogový koordinátor David Kostohryz letos u nás nebyl. Loni nás navštívil jednou. Přišel neohlášeně mimo otevírací dobu kontaktní místnosti, a proto byl kontaktován a druhý den řádně pozván k nám do zařízení. Připomínky k naší práci neměl. Naopak, uklidňoval nás, že je vše v pořádku.

Rudolf Vodička také tvrdí, že Prevent dělá více služeb, zatímco vy vedete jen centrum. Vy jste ale dřív také dělali terénní program, že?

Ano, v roce 2005 jsme na něj dostali dvacet tisíc korun. Pak nám řekli, že taková koncentrace služeb je málo transparentní. V tu chvíli si sdružení Prevent požádalo o terénní program v Českých Budějovicích. Dnes koncentrace programů pod jeden subjekt nevadí? A že děláme v „jen“ kontaktní centrum? Vždyť to je standardní v celé republice. Vadí nám, že se nikdo z aktérů štvanice na naše zařízení nezajímal o názory těch, jimž je služba určena. Neptal se našich klientů, jejich rodičů. Jak oni to vnímají, co si přejí, co potřebují? Právě jejich podpora je to, co nás ještě nutí bojovat …