jak uvedla mluvčí úřadu Michaela Tesařová, jednalo se o kuriózní trestný čin, kdy pachatel maskován kuklou vnikl do areálu firmy na zpracování masa a výrobu masných produktů. "Do připravených tašek skládal různé druhy jak vepřového, tak i hovězího masa. Vše ještě doplnil o mraženou drůbež. Ze svého lupu se však dlouho neradoval, protože byl ihned zadržen hlídkou při odchodu z areálu," přiblížila.

Vzhledem k tomu, že získané věci byly poškozené a bezcenné, byly ekologicky zlikvidovány. "Pachatel byl potrestán sto hodinami obecně prospěšných prací a povinností uhradit škodu za více než osm tisíc korun," dodala na vysvětlenou.