Jak uvedla místostarostka Ivana Říhová, půjde o celkovou modernizaci. Starou technologii nahradí nová dvoustupňová, oprav se dočkají i budovy. „Po přestavbě v ní bude vyšší stupeň automatizace provozu. Dále budou například odstraněny některé již nepotřebné objekty," upřesnila.

Úpravna vody Pracejovice zásobuje nejen část Strakonic, ale i Pracejovice, Katovice, Mutěnice a Radošovice. Do sítí ve Strakonicích jde i voda z Hajské a z jihočeské vodárenské soustavy, tedy z nádrže Římov. Uvedené obce však čerpají vodu jen z Pracejovic. Staveniště se předává k 1. září a zároveň bude pracejovická vodárna odstavena z provozu. „Zajištění zásobování vodou nejen ve Strakonicích, ale i ve jmenovaných obcích bude ze zbývajících dvou zdrojů," doplnila místostarostka.

Ředitel Technických služeb Strakonice Ludvík Němejc potvrdil, že tentokrát nebudou nutná tak rozsáhlá technická opatření, jako to bylo v případě Hajské, kdy bylo nutné například vybudovat přečerpávací stanici pod Předními Ptakovicemi. „Současné úpravy se budou týkat vlastně jenom sítí směrem od Strakonic k zásobovaným obcím," vysvětlil.

Celá modernizace úpravny vody Pracejovice má přijít na 172 milionů korun bez DPH. Z toho bude ale jen 123 milionů korun bez DPH určeno přímo na rekonstrukci. Dalších 65 milionů korun mají stát úpravy jímačů vody, ty ale bude realizovat město až podle svých finančních možností. Investiční technik radnice Lukáš Srb se zmínil o tom, že rekonstrukci bude dělat sdružení firem Arko Technology Brno, Protom Strakonice a Mota – Engil ČR. „Dotace z Evropské unie bude 83,2 milionu korun a ze Státního fondu životní prostředí 4,9 milionu korun," doplnil.

Vlastní objekt úpravny vody Pracejovice je z roku 1966. Ten pak byl třikrát rozšiřován, naposledy v roce 1982.