V Galerii najdete i snímky ze Strakonic. Tam 6. května přijely v odpoledních hodinách první americké tanky 4. obrněné divize XII. sboru 3. armády. Oddíly 3. armády generála George Smitha Pattona za doprovodu členů organizace Niva od Vimperka. O čtyři dny později 10. května odpoledne přijely k městu jednotky dělostřelectva Rudá armády, které zaujaly místo na silnici k Písku. Probíhalo jednání mezi veliteli obou armád. Druhý den Rudá armáda odjela.

Chtěli se vzdát Američanům

Na jednom ze snímků můžete vidět i Podolský most, který byl v roce 1945 spásným útočištěm mnoha Němců, jež prchali před Rusy do amerického zajetí. V tomto místě byla pomyslná linie, která oddělovala ruskou a americkou zónu. Alespoň tak si to mysleli němečtí civilní uprchlíci a ustupující německá armáda, jejíž jednotky se chtěly vzdát Američanům. Skutečná demarkační linie však ležela až za městem Písek.

Na počátku května na Podolském mostě stála americká hlídka, která neměla nikoho pouštět přes most. Nejprve utíkali němečtí civilisté, celé rodiny i s dobytkem a plně naloženými vozy. Poté se i němečtí vojáci snažili přejít most a vzdát se Američanům. Tehdy v roce 1945 stály ještě oba dva mosty – starý řetězový i nový Podolský most.

Princ Charles si v roce 1992 v doprovodu kastelána krumlovského zámku Pavla Slavka prohlédl nejenom hrad a zámek, ale také historické centrum Českého Krumlova.
Karel III. navštívil ještě jako princ Charles Krumlov. Byl přívětivý a zvědavý

Když Němci neuspěli nahoře, tak se pokoušeli projít po starém mostě a když ani to nešlo, pokoušeli se řeku Vltavu přeplavat. Mnoho jich bylo přitom zastřeleno americkou hlídkou z mostu. Poslední šancí bylo podplatit nějakého českého převozníka či majitele loďky. Toto se však nestávalo tak často, protože místní neměli Němce rádi. Našli se nějací, kteří je převezli. Někteří si prý nechali od Němců zaplatit, pak je nepřevezli, nebo jim dali loďku děravou či je jinak ošidili.

Zdroj: Ze vzpomínek pamětníků, které zpracovala Olga Kolísková, Blanka Jirsová, Muzeum středního Pootaví Strakonice.