Tato významná osobnost české státnosti a demokracie má vazby i na Strakonice. Ve Strakonicích v domě čp 47 (pivovarský dům) totiž pronesl TGM 16. února 1891 svoji kandidátní řeč před svým zvolením za poslance do Říšské rady. Pamětní deska na zmíněném domě tuto událost stále připomíná.

Pamětní deska na domě čp 47 ve Strakonicích.

Tomáš Garrigue Masaryk, označovaný T. G. M., TGM nebo prezident Osvoboditel (7. března 1850 Hodonín – 14. září 1937 Lány), byl český státník, filozof a pedagog, první prezident Československé republiky. K jeho osmdesátým narozeninám byl roku 1930 přijat zákon o zásluhách T. G. Masaryka obsahující větu „Tomáš Garrigue Masaryk zasloužil se o stát“ a po odchodu z funkce roku 1935 ho parlament znovu ocenil a odměnil za jeho osvoboditelské a budovatelské dílo.

Koncem roku 1935 Masaryk ze zdravotních důvodů abdikoval a 14. září 1937 zemřel. Jeho pohřeb byl velkou národní manifestací za svobodu a demokracii.