„Chtěl bych oživit historii Předních Ptákovic a Podsrpu, které dříve bývaly samostatnými obcemi. Strašně rychle se staly součástí Strakonic. Nejzajímavější na tom je, že potkávám pamětníky, kteří jsou mladší než já,“ řekl tehdy.

Uběhl přibližně rok a půl a slíbené se stalo skutečností. V pátek 29. prosince 2023 představil v klubovně dobrovolných hasičů na Podsrpu svou knihu Přední Ptákovice a Podsrp od samostatné obce do města.

Vzhledem k dlouholetému přátelství jsme vedli rozhovor formou tykání.

Míro, přijmi velkou gratulaci. Kniha se jmenuje Přední Ptákovice a Podsrp od samostatné obce do města. Proč je tam ten dovětek?

Moc děkuji, vážím si toho. A dovětek? Protože do roku 1950 to byla samostatná obec.

Jak jsme zmínili v úvodu, o knize jsi hovořil už v červnu 2022. Ale moc se neví o tom, proč celý záměr vznikl.

Přišel jsem k tomu tak trochu jako slepý k houslím. Několikrát jsme si povídali se sousedem, panem Jaroslavem Marešem starším, nebo panem Přibáněm. A jí cítil, že by v tom všem mohlo být něco zajímavého. Takže díky těm všem místním lidem, kteří byli ochotní si se mnou povídat a věnovat se mi, tato kniha vznikla.

Sám jsem tě mockrát vidět, jak bloumáš po Podsrpu a chodíš za pamětníky. Jak dlouho to celé trvalo?

Od prvotní myšlenky až po vytisknutí téměř dva a půl roku. Je to poměrně dlouhá doba, ale částečně za to mohlo, že jsme se knize tak úplně naplno nevěnoval.

Mohl bys trochu obsah knihy přiblížit?

Obsahuje fotografie míst, zákoutí i lidí a jejich vzpomínky. Postavil jsem knihu nejen na historii, která už je někde v kronice, ale snažil jsem se, aby ti lidé, kteří ještě žijí, v ní zavzpomínali jak to vypadalo před desítkami let.

Co jsi třeba objevil opravdu zajímavého?

Třeba to, že Podsrp a Ptákovice byly jedna obec, ale také tady byly tři party dětí – z Volyňské, z Ptákovic a na Podsrpu. A děti z Volyňské chodily už do školy do Strakonic, protože k Podsrpu už takový vztah neměly.

Knoflíková válka?

To úplně ne, ale podle pamětníků měla každá parta svoje teritorium.

Dvakrát v životě jsi vedl strakonické muzeum. Hrála tato skutečnost ve shromažďování informací roli?

Bezpochyby. Třeba povídat si s lidmi tak, aby ti řekli přesně to, co chceš do knihy dát.

Určitou dobu jsi také pracoval v Deníku jako reportér. I to ti usnadnilo práci?

To sehrálo obrovskou roli. Jak sám dobře víš, umět napsat článek tak, aby v něm bylo vše důležité a měl spád, není vůbec jednoduché. Takže ano, umět psát na rozměr je při psaní knihy hrozně důležité. Získané novinářské zkušenosti se mi velmi hodily.

Konzultoval jsi s pamětníky jednotlivé kapitoly?

Bez této zpětné vazby bych si vůbec nedovolil knihu vydat. A ještě jednou nim všem moc děkuji.

V jaké nákladu kniha vyšla, kolik stojí a kde ji mohou zájemci získat?

Náklad je asi 400 kusů, cena je 100 korun a k získání bude v obchodě Petra Bečváře na Volyňské a u pana Jiřího Milisterfera.