Úterý 2. dubna – Sokolovská, Hradební, Hrnčířská , Čelakovského, Na Stráži, Pionýrská

Středa 3. dubna – Velké náměstí (vč. přídlažby rampa MěÚ), U Sv. Markéty, Podskalská až k poště č. 1,

Kochana z Prachové, parkoviště U Sv. Markéty (Baťa) a u hlavní pošty

Čtvrtek 4. dubna – parkoviště pod Nemocnicí, celé sídliště Mlýnská, Ellerova.

Pátek 5. dubna – Na Ohradě, Nábřežní, Bezděkovská od JČE až k mostu, parkoviště Bílý Vlk, Holečkova,

Krátká, Luční.