Na ostří nože, bez slitování, až na krev. Bývalý starosta Pavel Vondrys, bývalá ředitelka městského kulturního střediska Eva Dresslerová a bývalý šéfredaktor Strakonické televize Robert Malota zvažují podání žaloby za pomluvu a urážku na cti na starostu Břetislava Hrdličku a dočasného ředitele kultury Františka Christelbauera. „Označují nás za zloděje, což si nemůžeme nechat líbit. Záměrně zkreslují údaje a uvádějí nepravdy. K tomuto účelu je bezprecedentně zneužívána Strakonická televize," tvrdili společně na tiskové konferenci ve čtvrtek 12. února.

Robert Malota, Pavel Vondrys a Eva Dresslerová.Pavel Vondrys navíc hodlá upozornit Radu pro televizní a rozhlasové vysílání. „Prosazování osobních a politických cílů je porušením dobrých mravů a rovněž se neslučuje se zákonem č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání," zmínil.

Břetislav Hrdlička i František Christelbauer nemají 
v úmyslu vzít jediné svoje slovo nebo vyjádření zpět. Naopak, chtějí ve svém postoji setrvat a dokázat svoji pravdu. „Tvrdíme, že kultura ve Strakonicích byla za vedení Evy Dresslerové vedena velmi nehospodárně. To, že policie vyšetřuje hospodaření v kultuře a toky peněz ve Strakonické televizi, není náhoda," uvedl v reakci starosta Břetislav Hrdlička.

František Christelbauer je přesvědčen, že mají v ruce důkazy o pravdivosti svých tvrzení. „Také připravujeme audit, který ukáže na pravý stav věcí a zbytečné vyhazování peněz. Za celé roky pod vedením Evy Dresslerové jde o miliony korun," řekl.

Břetislav Hrdlička a František Christelbauer.Vášně rozpoutal rozhovor dočasného ředitele městského kulturního střediska Františka Christelbauera ve Strakonické televizi (pondělí 9. února – poznámka autora) na téma hospodaření městského kulturního střediska pod vedením nyní už bývalé ředitelky Evy Dresslerové. Mimo jiné v něm František Christelbauer uvedl, že: „Za dobu, kdy jsem dočasným ředitelem této organizace, jsem dokázal ušetřit nejméně 1,7 milionu korun." Kromě toho řekl, že může předvést některé modely hospodaření, které byly prodělečné – například fotosoutěž Žena či bluegrassový festival Jamboree.

Toto tvrzení považuje Eva Dresslerová za pomluvu a lež. "Celou záležitost už má na stole můj právník," nastínila.

Současné vyhrocení ale spadá do nedávné minulosti. Na prosincovém zastupitelstvu totiž od Františka Christelbauera zazněla věta: „Strakonická televize (STTV) je jeden velký tunel." Měl tím na mysli především vyplácení honorářů externistům ve výši přibližně 850 tisíc korun za rok.

Vyúčtování.Bývalý šéfredaktor Strakonické televize Robert Malota bere toto tvrzení jako pomluvu a znevážení práce celého týmu. „Naše vysílání bylo vyvážené a profesionální, což se o současné práci televize říci nedá.

František Christelbauer si za svým tvrzením stojí. "Ano, na zastupitelstvu jsem řekl, že Strakonická televize byla tunel a stojím si za tímto tvrzením. Lze ho totiž brát i jako slovo pro špatné hospodaření a plýtvání."

Hospodaření kultury a především STTV řeší kriminálka. Zatím žádné konkrétní závěry k dispozici nejsou. 

Více ve vydání Strakonického deníku v pátek 13. února.