Projekt, jehož součástí je i výstavba zcela nové učebny pro odborný výcvik, byl zahájen v září 2016 a jeho realizace vyjde na cirka 11,8 milionu korun. Pětaosmdesát procent celkových nákladů pokryje dotace z unijních zdrojů. „Hlavním cílem je zkvalitnění výuky odborných předmětů a odborného výcviku. Projekt je zaměřen na získávání a rozvoj klíčových kompetencí, konkrétně práce s digitálními technologiemi, oblast přírodních věd, technických a řemeslných oborů,“ řekl Miroslav Čapek, ředitel SOU Blatná.

V květnu bude v objektu dokončena vzduchotechnika s klimatizací a dílny odborného výcviku pro obor Opravář zemědělských strojů. „V červnu se uskuteční rekonstrukce celé počítačové sítě. Budou doplněny bezpečnostní prvky a vybudována celoplošná WiFi síť v areálu školy. Na podzim bude vybavena medárna pro odborný výcvik oboru Včelař a pro obory Mechanik opravář motorových vozidel a Opravář zemědělských strojů vzniknou nové dílny odborného výcviku, které budou disponovat novými stroji a servisní technikou. Novou podobu získají také učebny elektrotechnických měření pro obory Elektrikář a Autoelektrikář,“ doplnil Miroslav Čapek.

Zmodernizované učiliště výuku zkvalitní a významně pozvedne motivaci studentů ke studiu klíčových kompetencí, které jsou reálně uplatnitelné v jejich budoucím profesním životě.