Tady odolala hrstka statečných mnohonásobné přesile královských ozbrojenců. V onom jarním odpoledni památného roku 1420. Toto památné místo mezi Škaredým a Markovcem se nachází na území obce Čejetice.
Tento víkend 22. a 23. března se zde uskuteční rekonstrukce bitvy u Sudoměře a setkání občanů u příležitosti 594. výročí této události..
U patnáct metrů vysoké mohyly se pravidelně konají vzpomínkové slavnosti k připomenutí chrabrých bojovníků a jejich udatného vojevůdce, který nebyl nikdy poražen, ač svedl tuhé bitvy i při spanilých jízdách v Německu a Polsku.
Od nedávna střeží areál za rybníkem Prostředním sochy husitů. V nadživotní velikosti dvou a půl metru jsou vytesány z obrovitého dubu .
Když za námi přišli pan Petr Šlajs a Michal Illich, ze sdružení Plzeňský Landfrýd, nezaváhali jsme ani na okamžik a umožnili zorganizování této akce – Bitvy u Sudoměře. Můžete se těšit na válečníky, tanečnice, kejklíře, muzikanty a koně, na tržiště, vojenský tábor, rekonstrukce bitvy na památném bojišti.
Sbory dobrovolných hasičů z Čejetic, Sudoměře a Mladějovic budou v plném nasazení a postarají se o pořádek, bezpečnost a parkování.
Bitva se koná samozřejmě za podpory obce Čejetice, na jejímž katastrálním území se nachází známé bojiště a mohyla Jana Žižky z Trocnova. Pro obec Čejetice je to velká příležitost zviditelnit toto úžasné místo, které bývá stále více navštěvováno turisty, cyklisty a ostatními návštěvníky. Celým územím prochází cyklotrasy, kterou obec vybudovala za podpory ROP NUTS Jihozápad.

SOBOTA10.30 – Otevření tržiště a zahájení historického dne
11.00 – Lancea: strach a odvaha
12.00 – Tance doby Václava IV.
12.30 – Bard Petr z Wolfenberka
13.00 – Turnaj družin a jednotlivců
14.00 – Rekonstrukce bitvy
15.00 – Gloria – tance
15.30 – Šach mat – orientální groteska
16.00 – Rekonstrukce bitvy
17.00 – Bard Petr z Wolfenberka
17.30 – Gloria – tance
NEDĚLE10.30 – Otevření tržiště a zahájení historického dne
11.00 – Gloria – tance
12.00 – Šermířské vystoupení, ze Štěkně vyjíždí selská jízda J. Žižky ve stopách J.Žižky
13.00 – Tance a hudba doby Václava IV.
14.00 Setkání s historií u pomníku J.Žižky u příležitosti 594. výročí slavné bitvy
15.00 Slavnostní zakončení

Ivana Zelenková, starostka obce Čejetice