Pavle Rouha na akcích v hoslovickém mlýnu, které pořádá Muzeum středního Pootaví Strakonice, předvádí dávné umění pletení košíků, nůší a dalších nádob z proutí.

Mlýn v sobotu připomínal dávnou tradici zpracování mléka a vlny. Krásné počasí přilákalo stovky návštěvníků. Lidé mohli vidět sečení trávy, zmíněné ukázky pletení košíků, zpracování vlny, spouštění mlýnského kol a další ukázky.

Další akce v mlýnu se koná 14. září a jmenuje se Keramický den.