Výtěžek Tříkrálové sbírky 2019 bude použit na podporu pečovatelské služby a na podporu zdravotní péče v Domě klidného stáří sv. Anny. Zcela zaplněný kostel tiše naslouchal písním.

Vystoupil: Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice pod vedením Marcely Mikové, Mladá dudácká muzika a zpěvačky Prácheňského souboru ze Strakonic.

Ivana Řandová