Oblastní Charita Strakonice pořádá na podporu Tříkrálové sbírky 5. ledna od 18:30 hodin v kostele sv. Markéty ve Strakonicích Tříkrálový koncert 2018.Vystoupí zde Mladá dudácká kapela a pod vedením sbormistryně Marcely Mikové dětský pěvecký sbor Fere Angeli ZUŠ Strakonice a smíšený sbor Hlasoň.