Hlavní sestra nemocnice Edita Klavíková přiblížila toto období několika čísly. „Třídící místo fungovalo 46 dnů a bylo vyšetřeno 8951 pacientů. Toto číslo je bez doprovodů, které ale vyšetření absolvovaly také. Nejvíce lidí bylo vyšetřeno v pondělí 4. května, kdy během dvanáctihodinové služby zdravotníci prověřili 395 pacientů,“ uvedla Edita Klavíková. Pacienti budou dále tříděni na jednotlivých pracovištích. „Prosíme pacienty, aby vždy bezprostředně po příchodu na příslušné zdravotnické pracoviště upozornili zdravotnický personál, pokud by splňovali některé z uvedených kritérií,“ doplňuje informace ředitel nemocnice Tomáš Fiala.

Pracoviště fungovalo v prostoru centrální recepce pavilonu operačních oborů od 2. dubna.

Příznaky:
Zvýšená teplota nad 37 °C, bolesti v krku, kašel, nevolnost, průjem, dušnost, ztráta čichu nebo chuti, bolest břicha bez zvýšené teploty.
Byli jste v posledních 14 dnech v kontaktu s osobou, o které víte, že má prokázanou infekci koronavirem.
Byli jste v posledních 14 dnech v kontaktu s osobou, o které víte, že je pendler nebo je v nařízené karanténě nebo izolaci, ale není nemocná.