Desetitisíce koledníčků Tříkrálové sbírky obcházejí domácnosti a s koledou vybírají peníze na charitní služby, které pomáhají seniorům, dětem a lidem ohroženým nouzí. Tříkrálový koncert odstartoval už ve středu sbírku v Blatné. Dnes se bude slavnostně žehnat koledníkům v kostele sv. Markéty ve Strakonicích, a to také v rámci Tříkrálového koncertu. Koná se od 19 hodin a účinkovat bude Gymnaziální sbor pod vedením Marcely Mikové, Mladá dudácká muzika a zpěvačky Prácheňského souboru ze Strakonic. Tři králové budou obcházet domácnosti s pokladničkou až do 14. ledna. „Převážná většina jich zaťuká na dveře ale už tento víkend,“ uvedla za Oblastní charitu Strakonice, která je pořadatelem akce, Olga Medlínová.

Lukáš Strnad