Vede tudy turistická stezka (červená) přes Mutěnice, Přední Zborovice až do Němětic, kde budete přejíždět silnici II. třídy č. 170 a opět se napojíte na červenou. Dávejte si pozor pod nohama, neboť se tu střídá zpevněná i nezpevněná cesta.
Podél řeky Volyňky se dostanete do třítisícové Volyně, odkud pochází i významný český profesor, vědec a ekonom za Rakouska-Uherska – Josef Kaizl. Za zhlédnutí zde stojí tvrz, renesanční radnice, ale především židovský hřbitov a empírová synagoga v Žižkově ulici.
U mostu se opět napojte na turistickou trasu, která se již kryje s cyklostezkou č. 121. Ta vás vezme přes Nišovice do Vesnice roku 2008 Jihočeského kraje – do Malenic. Ještě před obcí můžete zahnout doleva a lesní cestou se dostat do Malenické jeskyně s nečistým vápencem.
V obci určitě navštivte kostel svatého Jakuba Staršího, faru, hamr či hřbitov, na kterém je pohřbena česká herečka Jiřina Jirásková a oba její životní partneři – herec Jiří Pleskot a režisér Zdeněk Podskalský.
Po silnici III. třídy, která kopíruje cyklostezku č. 121, přejedete do Zálezel, kde stojí zbytky tvrze v renesančním domě.
Napojte se vpravo na trasu č. 1233, nakoukněte do Havrdova mlýna u řeky Volyňky, nebo jeďte až do Lčovic se zámkem a nádherným parkem. Cestou zpátky do Zálezel můžete zahnout doprava na modrou turistickou, která vede po částečně nezpevněné cestě kolem pramenů a studánek k vrcholu Věnec s pravěkým hradištěm.
Po místní komunikaci pokračujte směrem na Dolní Nakvasovice do Vlachova Březí, kam zavítal i za vzplanutou láskou Jan Neruda a působil zde i lidový umělec a představitel selského baroka – Jakub Bursa. Určitě si odpočiňte v nějaké restauraci v historickém jádru města, které je městskou památkovou zónou.
Z města následujte cyklotrasu č. 1075, která vede přes vesnice Dub a Hájek, kde najedete na silnici II. třídy do Bavorova. Odtud po červené (delší), nebo žluté (náročnější) trase, které na chvíli splynou na rozcestí Vodňanské Svobodné Hory, jeďte do Křepic a zahněte doleva opět na č. 1075 přes Stožice do města s rybářskou tradicí – do Vodňan.
Doporučuji si zajet po modré turistické (přes Chelčice a Libějovice) na poutní místo Lomec s unikátním zavěšeným oltářem se soškou Panny Marie, a zpět do Vodňan se vraťte stejnou cestou. Odtud po cyklotrase č. 1073. Po 600 metrech zahněte doprava na č. 1259 kolem místních rybníků přes Křtětice, Kloub do Humňan a po silnici II. třídy do Ražic. Zde zahnete doleva na komunikaci II. třídy a již po známé trase přes Sudoměř – Čejetice – Hajskou do Strakonic.

JOSEF NĚMEC