Na křižovatce přejedete silnici I. třídy č. 4, minete již zmiňovanou vesnici a pokračujte doprava podél Svaryšského potoka přes obce Svaryšov a Milíkovice. Cestou můžete odbočit a stavit se v Jedraži ve zdejším country baru nebo se zúčastnit country festivalu (12. – 17. 8.). Dojedete do Hoštic u Volyně – vesničky proslavené Troškovou komediální trilogií "Slunce, seno,…".

Podívejte se na známá místa – zámek, dům s jelenem, rodný domek Zdeňka Trošky, hřbitov s hrobem českého country zpěváka Michala Tučného, či na ranč Šimona Pláničky.

K Hošticím také neodmyslitelně patří i Stodola Michala Tučného (23. – 24. 8.). Do Milejovic pojedete stále po silnici. Za obcí zahněte doprava na turistickou (žlutou), která je částečně zpevněná a která vás vezme skrz Dobrou vodu s nádhernou kaplí, s křížovou cestou a léčivým pramenem, až do Stříteže, kde se napojte na modrou trasu do Čepřovic s renesanční tvrzí.

Zastávku si udělejte až u romantické zříceniny gotického hradu ze 14. století, na Helfenburku. Ta je otevřena denně od května do září, ve zbytku roku jen při příznivém počasí pouze o víkendech. Je zde i lákavá možnost – přenocovat na nádvoří. Až se pokocháte pohledem z hradní věže na okolí, následujte modrou a najeďte po necelém kilometru na komunikaci II. třídy č. 142, která se kryje s cyklostezkou č. 1112. Zvýšený provoz skončí až v malebné obci Bavorov.

Odpočiňte si v historickém jádru, či ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie, nebo v nějaké zdejší restauraci.

Východně od Bavorova také leží chráněná přírodní památka – Bavorská stráň s bohatým lučním společenstvem.

Od kostela pokračujte po modré, kterou opusťte po 3,5 kilometrech na křižovatce doprava.

Po silnici III. třídy projedete obcí Krajníčko, vesnicí Měkynec s místním rybníkem a kaplí sv. Prokopa, přes Záluží u Bílska, Radějovicemi až do Kváskovic, kde se cesta změní na značenou cyklostezku č. 1072. Za Paračovem odbočte doprava do Kuřiman a Sudkovic s kaplí sv. Václava (kulturní památka), odtud po žluté přes Miloňovice s kaplí, sýpkou a bývalou hospodou (čp. 4) a Zadní Ptákovice do Strakonic.

Josef Němec