Pro milovníky a přátele cykloturistiky nabízím jednu z prvních tras. Ze Strakonic je možné vyjet Podsrpenskou ulicí, tedy silnicí I. třídy I/22, mnohem snazší a příjemnější je však vyrazit kolem plaveckého stadionu a pod mostem na Písecké odbočit doprava na nezpevněnou cestu, která vede podél pravého břehu řeky Otavy. Po necelém půlkilometru zahnete doprava na silnici III. třídy, která vás povede podél zvláště chráněného území, tzv. přírodní rezervace Tůně u Hajské, a nově zrekonstruované Čistírny a úpravny vod v Hajské, u které se napojíte na jednu z páteřních cyklostezek Jihočeského a Plzeňského kraje – Otavskou cyklostezku (č. 1045).

Na asfaltované cestě, která vede skrz území sejpů s dřívější těžkou zlata, potkáte nejen cyklisty, ale především inlajnisty.

Po 3,5 kilometru dlouhé jízdě najedete na místní komunikaci u železničního přejezdu v Sedlíkovicích směrem na Přeborovice, tedy vlevo. V Čejeticích si můžete odpočinout pohledem na Obecní rybník s vodníkem, nebo počkat až do blízké Sudoměře, za níž se po necelém kilometru napojíte na cyklotrasu č. 1072, kde vás netrpělivě očekává Jan Žižka z Trocnova.

Mezi rybníky Markovec a Škaredý se totiž nachází šestnáctimetrová socha husitského vojevůdce, která připomíná vítěznou bitvu s železnými pány (25. března 1420). Tento památník nechal vybudovat roku 1925 akademický sochař Emanuel Kodet. Kromě Jana Žižky zde hlídají i hrstka dřevěných husitů. Pokračujeme-li dále směrem na Mladějovice, můžeme se zastavit u zdejší kapličky sv. Jana Nepomuckého, zhlédnout zbytky tvrze v panském domu čp. 80, nebo památné duby. Po místní komunikaci III. třídy se vracíme zpět do Čejetic a stejnou trasou přes Přeborovice do Strakonic.

Ve zkratce
Celkem: 30 kilometrů
Náročnost: 1
Převýšení: do 500 m n. m.
Provoz: minimální

Josef Němec