Za nejstarší dochovaný v této oblasti je pokládán deskový betlém z děkanského kostela v Bavorově, který je datován do poslední čtvrtiny 18. století. Přibližně o sto let mladší je unikátní papírový betlém z Lodhéřova (Jindřichohradecko) představující přechod od kostelních deskových betlémů k tradičním lidovým.

Jižní Čechy lze rozdělit na dvě betlémářské oblasti šumavskou a jindřichohradeckou. Například ve Volyni v kostele Všech svatých je uložen přes sto let starý betlém o padesáti součástech.

Betlémy vznikají i v dnešní době, ať už jsou vytvořené třeba z těsta či jiného materiálu.