Co je v pozadí? Ředitel teplárny Pavel Hřídel v lednu jako důvod uvedl, že firma Energo Strakonice, s.r.o. (jednatel Roman Němeček - poz. autora), nezlatila teplárně dluh cca 800 000 tisíc korun za poslední čtvrtletí 2020 a neuzavřela smlouvu na dodávky pro rok 2021. Jednatel společnosti Energo Roman Němeček ale v té době oponoval, že teplárna stále dluží jeho společnosti peníze za nájem výměníků, neplní tedy své závazky a navíc si bere obyvatele sídliště jako rukojmí.

Situace došla tak daleko, že 16. ledna přijeli situaci do Strakonic řešit vicepremiér a ministr obchodu a průmyslu Karel Havlíček a předseda Rady Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Stanislav Trávníček. Oběma společnostem dali lhůtu do 16. dubna, aby našly společné řešení.

Na začátku celé kauzy poskytl starosta města Břetislav Hrdlička Strakonickému deníku rozhovor, ve kterém lidem na sídlišti vzkázal: Strádat nebudete. Slibuji.

V pátek 16. dubna má být jasno v dodávkách tepla obyvatelům sídliště Šumavská. Jde o následek sporu mezi strakonickou teplárnou a společností Energo. Vy, jako starosta města, jste v lednu v rozhovoru pro Strakonický deník, prohlásil: Strádat nebudete. Slibuji. Co jste tedy pro narovnání vztahů a zajištění tepla a teplé vody pro cca 3000 lidí udělal? A nebo ještě lépe – uděláte?

close Starosta Břetislav Hrdlička. info Zdroj: Deník/ Petr Škotko zoom_in Starosta Břetislav Hrdlička. Břetislav Hrdlička: Rada města ve středu 7. března na základě promarněné tříměsíční lhůty, na kterou společnost Energo i někteří další účastníci lednového setkání nikterak nereagovali, rozhodla o návrhu na uvolnění značné částky na výstavbu vlastních teplovodů na sídlišti Šumavská, kterou chce započít neprodleně. Dokud ale nezačneme stavět a platit, je dohoda stále možná.

Kolik peněz radnice uvolní?

Nevím teď přesně, ale něco kolem deseti milionů korun.

V sobotu 16. ledna přijeli do Strakonic řešit věc ministr průmyslu a obchodu a vicepremiér Karel Havlíček Havlíček a šéf Rady ERÚ Stanislav Trávníček. A dali oběma společnostem lhůtu do 16. dubna. Jak tedy situace nyní vypadá? Komunikují obě společnosti, mají snahu se dohodnout? A co vláda a ERÚ – jeví snahu o vyřešení?

Uvědomte si, že teplárna nemá smlouvu o odběru s Energem, přesto mu dodává teplo, občany na příkaz ERÚ oslovit nesmí, ani s nimi podepsat smlouvy, nedostává za teplo nic, a to jen na základě nařízení tohoto státního úřadu. Pokud vedení teplárny za těchto podmínek teplo stále dodává, je podle mě jednou nohou v kriminále. A nikdy topit nepřestalo, pouze omezilo dodávky. V sobotu 16. ledna se dohodlo vedení teplárny s firmou Energo za přítomnosti vicepremiéra Karla Havlíčka, senátora Tomáše Fialy a předsedy rady ERÚ Stanislava Trávníčka, že po dobu tří měsíců bude teplárna na Šumavské topit, Energo podepíše smlouvu o odběru tepla pro Šumavskou a bude z peněz, vybraných za teplo od občanů, teplárně platit. Od té doby teplárna topí v plné výši. Vedení města firmu Energo neustále vyzývá k zajištění odběru smlouvou, k platbě a chce, aby si nebrala občany jako rukojmí. Zatím zbytečně.

Může město udělat něco, aby donutilo teplárnu a Energo komunikovat? A nebo může udělat něco, čím by své obyvatele uchránilo od podobných excesů?

Donutit Energo jednat nedokázali ani vicepremiér, ani ERÚ. Energo tvrdí, že tam mají vše ošetřené. Je to možné? ERÚ totiž jako státní úřad na ochranu občanů – spotřebitelů nedělá vůbec nic a z mého pohledu spíše šikanuje teplárnu. Tato věc ale vůbec nemusela vzniknout, kdyby před desítkami let teplárna převzala veškeré výměníky. Nechci věc rozvádět, na to je ještě čas.

Já osobně jsem měl připraven návrh, že město za Energo dočasně převezme platby, bude platit teplárně a bude se topit bez omezení. Dvakrát jsem společnost Energo zval k jednání. Zbytečně.

Ale na smlouvách teplárny s Energem je váš podpis z doby, kdy jste byl předsedou představenstva této společnosti.

Ano, to je pravda. V té době jsem vycházel z podkladů od vedení teplárny.

Mluvíte o vybudování vlastních rozvodů tepla a teplé vody po sídlišti Šumavská. Ale co když nebudou všechna SVJ jednotná?

Ano, k tomu už také došlo. Před dvěma lety jsme na Šumavské svolávali občany a vyzývali je k podpisu smlouvy s teplárnou. Bohužel, obyvatelé sídliště se nechali ovlivnit planými sliby. Poté došlo k tomu, že ERÚ i díky nerozhodným SVJ odebral teplárně licenci na prodej tepla a donutil ji zrušit uzavřené smlouvy. Letos už nebudeme na nic čekat. Kdo bude chtít, bude mít přivedeno nové potrubí a může odebírat přímo od teplárny bez překupníka. Kdo se tak nerozhodne, může svobodně platit jinému dodavateli a odebírat od něj. Je to na lidech samotných, mají své předsedy SVJ. Ti jsou teplárnou i firmou Energo informováni. Je to opět na rozhodnutí nebo nečinnosti SVJ a tedy vlastně občanů. Za vedení a radu města říkám, že občanům i firmám teplo zajistíme. Předpokládám, že pro tuto věc zvednou ruku i zastupitelé města.