Strakonickému deníku to potvrdil v úterý 8. ledna. „Od 3. ledna nejsem generálním ředitelem akciové společnosti Teplárna Strakonice, protože jsem se 2. ledna této pozice vzdal. Vím, že je mnoho spekulací o tom, zda pan starosta Břetislav Hrdlička ve svém novoročním projevu lhal, když sdělil, že jsem rezignoval na svou funkci člena představenstva a že ředitelem zůstávám. Chci zdůraznit, že nelhal, protože v době, kdy rozhovor dával, jsem stále zastával pozici generálního ředitele strakonické teplárny. Důvody svého rozhodnutí ale veřejně ventilovat nechci. Snad jen to, že mojí prioritou je rodina, práce a studium.“

V teplárně došlo i k jiným změnám. Předsedou představenstva nedávný nový člen Ing. Pavel Hřídel, dosavadní předseda Mgr. Břetislav Hrdlička je členem. Novým člověkem je Ing. Tomáš Přibyl, pracovník firmy Siemens.

Nový předseda představenstva Pavel Hřídel byl také pověřen obchodně výrobním řízením společnosti, Tomáš Přibyl obchodně ekonomickým řízením a finančním řízením společnosti Pavel Mareš. „S nečekaným odchodem Josefa Eignera z ředitelské funkce došlo také ke změnám v představenstvu tak, aby byl zachován chod společnosti a tuto krizovou situaci jsme vyřešili co nejdříve,“ řekl Pavel Hřídel.

Od roku 2015, kdy byl v červenci odvolán ředitel teplárny Aleš Seitz, došlo ve vedení společnosti k výrazným změnám. Od srpna 2015 do konce července 2017 vedl teplárnu Radek Motl, po něm od února 2018 do 22. března Bohumír Fíla, od července 2018 ji vedl Josef Eigner, který se v roce 2017 ucházel v konkursu o místo ředitele a skončil druhý. Po tomto neúspěchu dal výpověď, poté byl ale kooptován do představenstva a v květnu 2018 valnou hromadou zvolen jako jeho člen. Od července 2018 byl generálním ředitelem společnosti.