Technoparty pořádané letos v létě na různých místech kraje rozpoutaly řadu stížností veřejnosti (SD 11.7.) A tak nejen červencová desetidenní u Vodňan vyvolala reakci krajských úředníků. Ti vypracovali metodický pokyn obcím.

Instrukce za nejdůležitější krok k úspěšnému boji proti hlučným produkcím v době nočního klidu považuje místní vyhlášky obcí.

„Podle nich pak budou možné takové venkovní hudební produkce v době po dvaadvacáté hodině jen po předchozím povolení obecní rady či obecního zastupitelstva,“ vysvětluje ředitel Krajského úřadu v Českých Budějovicích Luboš Průša.

Pokud takový souhlas nebudou organizátoři či účastníci mít, dopustí se správního deliktu či přestupku. Za ty je možné uložit pokutu až do 30 000 korun.

Obecní vyhlášky budou mít i odkazy na zvláštní zákony. O požární ochraně, o lesích, o vodách, o ochraně přírody, které jsou často také účastníky technoparty porušovány. Postup, který kraj obcím navrhuje, se neobejde bez součinnosti s policií či městskou policií a dalšími orgány.

Instrukce vychází z již dříve vydané metodické příručky ministerstva vnitra: www.mvcr.cz/sprava/mistni/dokumenty/technoparty.html.

„Přesto si myslíme, že nejlepším řešením by byl speciální zákon upravující tyto produkce a podmínky jejich konání. Ten se ale nepřipravuje,“ konstatuje ředitel krajského úřadu Luboš Průša. Stejného názoru je i starosta Vodňan Václav Heřman: „Je třeba, aby se tím zabýval parlament.“