Jedinečný předmět, který je těsně spojený s postavou Karla IV., chce představit veřejnosti Muzeum středního Pootaví Strakonice. Po dlouhých desetiletích opustí své útočiště pod oltářem jednoho z nejznámějších zdejších rodů. Bude to
v rámci výstavy v kapitulní síni hradu.

Příliš toho k předmětu, který byl zapůjčen se svolením římskokatolické církve, kurátorka výstavy Marie Kotlíková neuvedla. „Nebudeme zatím prozrazovat,
o jaký předmět se jedná," dodala. Bude to tak příležitost pro ty, kteří mají rádi historii, obdivují Karla IV. nebo jen rádi hledají a bádají. Do zahájení výstavy se mohou pokusit zjistit, o co jde.

Mohlo by se na první pohled zdát, že Strakonice a blízké okolí nepatří mezi lokality, které by Otce vlasti nějak významně připomínaly. Opak je pravdou. Více se o tom zmínil Miroslav Šobr z Odboru životního prostředí strakonické radnice. „Králováci na Volyňsku se právy a povinnostmi podobali Chodům na Domažlicku. Privilegia vztahující se především k hospodaření v královských lesích jim byla poprvé udělena právě královnou Eliškou roku 1314," přiblížil. S trochou nadsázky lze říci, že Karlův vztah k Prácheňsku už formovali jeho královští rodiče. Na výstavě doprovodí unikátní předmět i dvě cenné listiny potvrzené Otcem vlasti, které se vážou
k mlýnu v Hoslovicích. ⋌Strana 3

Také Strakonicko patří ke Karlu IV. a jeho době

Nejen lesy na Volyňsku, ale i mnoho dalšího připomíná dodnes na Strakonicku Karla IV. a jeho dobu.
Je to například královácká ves Záhoříčko, Záhoří u Chelčic, Myštice na Blatensku, hrádek Křikava u Černivska, Bavorov, dnešní zřícenina hradu Helfenburk, hrad Kašperk, Újezdec na Blatensku, Sušice, Kašperské hory, Klínovice, Podolí, Doubravice, Třebohostice nebo Pivkovice.

Patří sem ovšem i samotné Strakonice, kterým byla v době Karla IV. v roce 1367 potvrzena Bavorem IV. městská privilegia. Nebo malebné Lhenice, kde se s nejslavnějším a nejúspěšnějším panovníkem české historie můžeme setkat osobně. Dívá-li se člověk na lhenickou kašnu, zaujme ho v první řadě socha Karla IV., která se tyčí v jejím středu.

Více k tomu řekla kurátorka výstavy Marie Kotlíková. „Jelikož v současné době provádí městys Lhenice rozsáhlou rekonstrukci náměstí, mohou se naši návštěvníci potěšit pohledem na sochu v rámci červnové výstavy v kapitulní síni," doplnila.

Muzeum středního Pootaví Strakonice uspělo se svojí žádostí o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na projekt Karel IV. a Prácheňsko. Ve spolupráci s partnery budou na začátku června slavnostně zahájeny dvě výstavy. Komě té v kapitulní síni to bude ještě jedna v Zámecké galerii. Bude se jednat o výtvarné práce žáků Domu dětí a mládeže Strakonice a literární práce studentů gymnázia.