Základní škola v obci Podsrp, který je dnes už prakticky místní částí Strakonic, existovala samostatně celých 194 let. V posledních letech ale byla už součástí strakonické Základní školy Povážská. „Využívali jsme ji pro třídy, které se na Povážskou už nevešly. Zpravidla to byla čtvrtá a pátá třída," uvedla současná ředitelka školy Jaroslava Cháberová.

Ve školním roce 1979/1980 měla škola ve dvou třídách 51 žáků. Do školy chodily děti nejen z Podsrpu či Hajské, ale například i z Kapsovy Lhoty a Modlešovic.

„I v letošním roce velice úspěšně pokračoval plavecký výcvik s velmi dobrými výsledky a tak se zase udělal velký kus práce pro bezpečnost dětí," to byl jeden ze zajímavých zápisů do školní kroniky, který v uvedeném školním, roce zaznamenal tehdejší dlouholetý ředitel školy Josef Hornický.

Zápis do první třídy nebyl tenkrát už prováděn, jelikož mělo dojít k přiřazení k Základní škole Dukelská. Tím skončila éra školy, která začala v roce 1786 a trvala zmíněných 194 let.

Po vybudování ZŠ Povážská, jejíž druhý pavilon byl dokončen na jaře 1988, patřila škola na Podsrpu už k ní. Už tehdy se ukazovalo, že kapacita školy plně nedostačuje počtu žáků. Proto se volila náhradní řešení – využívalo se například i prostor školní budovy na Podsrpu. Tak to bylo zhruba až do roku 2006, kdy muselo dojít k demolici jednoho ze školních pavilonů na Povážské a část dětí odtud začala jezdit na Lidickou.

Od té doby je školní budova na Podsrpu už víceméně nevyužívaná.