Zastupitelé na svém středečním jednání schválili zvýšení členského příspěvku z jedné koruny na obyvatele a na rok na tři koruny s platností od roku 2008. Do každého z nich přitom půjde třetina takto vypočítaného obnosu.

Dosud každý tento svazek dostával z městské pokladny ročně zhruba osm tisíc korun. Od příštího roku to například u Svazku obcí dolního Pootaví bude konkrétně 23 824 korun. Kromě toho jsou Strakonice ještě členem svazků obcí středního Pootaví a Strakonicka.

Právě jejich prostřednictvím může město usilovat o další dotační tituly, a to zejména na budování cyklostezek.

Zmíněné peníze přitom pomáhají financovat vytváření projektů k žádostem o dotace.