V projektu Edison, který má za úkol představit studenty z odlišných kultur přiblíží žákům svou zemi a zvyky. U nás mají připravený program spolu s českými dětmi. projdou různými učebnami školy, vyzkouší si výrobu keramiky. Bydlí v rodinách žáků školy, na oplátku oni představí dětem část svých národních zvyků, tanců i jídel.

Alena Šrámková