V týdnu od 13. do 19. května přijedou na studijní pobyt do Vodňan na Fakultu rybářství při Mezinárodním Environmentálním Vzdělávacím, Poradenském a Informačním Středisku ochrany vod (MEVPIS) studenti z Vyšší odborné školy HLUW Ysperal z Rakouska. „Na programu bude tradičně pět dnů intenzivní teoretické i praktické výuky zaměřené na kontaminaci vodního prostředí, ekosystém rybníků, biologii, kulturu a bioindikaci kvality vody u raků, intenzivní chov, zpracování a gastronomii ryb,“ informovala Klára Nachlingerová, vedoucí MEVPIS Vodňany.

Projektový týden je podpořen z prostředků projektu Posilování spolupráce mezi Jihočeskou univerzitou a Höhere Lehranstalt für Umwelt und Wirtschaft Yspertal (HLUW) v oblasti rybářství a ochrany vod.