Na několika stanovištích si mohli malí soutěžící vyzkoušet svoji zručnost například při přenášení míčku na lžičce nebo skákání v pytli. Na dalším stanovišti poznávaly děti zvířátka a pro zájemce bylo připravené i malování na obličej.

Dětský den pořádá místní škola pro nejmenší pravidelně.