V příměstské části Střela se v pondělí dopoledne koná schůzka týkající se snížení rychlosti na státní silnici, která vede podél této osady.

Radnice vyvolala jednání s krajem, aby daný úsek byl označen začátkem a koncem obce. To by zároveň znamenalo omezení na padesátku. Příliš rychlá doprava je totiž jedním z hlavních problémů, které nepřestávají tížit tamní obyvatele.

Z hlediska řidičů by snad bylo vše v pořádku. Silnice neprochází přímo obcí a při odbočování je tam dostatečný rozhled. O to hůře jsou však na tom chodci.

Navrhované řešení by přitom bylo v souladu s katastrální mapou i územním plánem Strakonic. „Je nutné setkání na místě samém,“ konstatoval místostarosta Karel Vlasák.

Snížení povolené rychlosti by však nebylo zdaleka jediné, co by značky začátku a konce obce přinesly. Teprve potom by bylo možné podél státní silnice vybudovat chodník a vyznačit přes ní přechod.

Čtěte také zde

Jak to všechno dopadlo si přečtětězde