Reakce na jednání jako takové zaslal:

Rudolf OberfalcerZdroj: Deník/ Alena ŠrámkováSoučasný zastupitel a od středy i neuvolněný místostarosta Rudolf Oberfalcer ( Strakonická Veřejnost)
Tato tisková zpráva je za celé hnutí Strakonická Veřejnost.

1. Jednání teplárny
Hospodářské výsledky teplárny jsou kladné , viz zveřejněná výroční zpráva na stránkách teplárny - zde: http://www.tst.cz/files/__manager/vz_tst-2016.pdf. Současně se snižuje i stav zadlužení z let minulých. Finanční situace podniku je zdravá, výhled hospodaření pro letošní rok je opět příznivý, tzn. vše nasvědčuje dosažení zisku i pro rok 2017, jak potvrdil současný pověřený ředitel teplárny pan Mareš a zároveň bývalý ředitel pan Motl (oba přítomní na zastupitelstvu). K tomu navíc byla v uplynulých letech snížena cena tepla zákazníkům a vyplacena dividenda akcionářům.

Opoziční zastupitelé Vondrys, Pavel, Joza, Říhová a Hlava nebyli schopni přednést argumenty pro závažné obvinění vydané v jejich společné zářijové tiskové zprávě. Zde mimo jiné uvedli, že " Hospodaření za poslední dva roky je v alarmujícím stavu." a že "Účetní závěrka za rok 2016 je účelově číselně zmanipulovaná." Ani pro jedno tvrzení nebyli schopni přednést jakýkoli argument, ačkoli jsme je k tomu několikráte vyzvali. Doplňme, že účetní závěrka byla prověřena nezávislým auditem.

Všichni tito zastupitelé (Vondrys, Pavel, Joza, Říhová a Hlava), kteří měli všechny informace k dispozici, tak záměrně a účelově vypouštějí informace falešné a nepodložené. Neváhají poškodit městské podniky pro své politikaření ve snaze vyvolat destabilizaci. Ve vlastním zájmu jsou schopni pomlouvat a poškozovat „vlastní městskou“ teplárnu a vydat tak všanc tisíce strakonických domácností nejistotě dodávek tepla a teplé vody v nadcházejícím zimním období. Toto jejich obyčejné politikaření ve stylu po nás potopa je pro Strakonickou Veřejnost naprosto neakceptovatelné.

2. Odvolání místostarosty Jungvirta a jmenování dvou nových místostarostů - pana Štrébla a pana Oberfalcera
Pro názorové rozepře v rámci nejužšího vedení radnice jsme dospěli k závěru, že budeme nadále pokračovat v novém složení týmu radnice. Nově tak pana Jungvirta nahradí bývalý starosta pan Josef Štrébl a současný radní pan Rudolf Oberfalcer. Slibujeme si, že lepší spolupráce přinese i lepší řešení záležitostí při správě města.

Přejeme oběma nově zvoleným místostarostům dostatek energie pro všechny úkoly, které je čekají. Zároveň tímto chceme veřejně poděkovat Milanu Jungvirtovi za veškerou práci, kterou za tři roky odvedl z pozice místostarosty pro občany Strakonic především v oblasti financí a dotažení některých významných investičních akcí důležitých pro město, za všechny tyto akce jmenujme severní obchvat či úspory v provozu odpadového hospodářství. Milane děkujeme.
Zastupitelé za Strakonickou Veřejnost

Pavel VondrysZdroj: Deník/ Alena ŠrámkováDalší vyjádření k jednání zastupitelstva poskytl opoziční zastupitel Pavel Vondrys (Jihočeši 2012)

Předmětem jednání zastupitelstva měla být pouze problematika teplárny. Pan Hrdlička se evidentně tohoto jednání oprávněně obával, proto nám nejprve navrhl uzavřené jednání bez veřejnosti a zvuk. záznamu. Následovalo svolání zastupitelstva na "netradiční" 13 hodinu (snaha o menší návštěvnost). To však stále nestačilo, téma teplárny bylo potřeba něčím "přebít". Proto na zastupitelstvu předvedl manévr zvaný "vrtěti psem". I odvolaný místostarosta na jednání uvedl, že se o svém odvolání dozvěděl den před zasedáním zastupitelstva. Pozornost se tak od daleko důležitějšího tématu teplárny a přetrvávajících pochybností, přesunula k vnitřnímu problému Strakonické veřejnosti. Bohužel tato mediálně zajímavá záležitost, na rozdíl od životaschopné teplárny, nemá pro město a jeho obyvatele žádný praktický význam. Vymyšlená taktika zabrala …

Radek Chvosta, zastupitel Radek ChvostaZdroj: Deník/ Alena Šrámková (ODS)

Odvolání a jmenování lidí na radnici je věc koalice, které ODS není součástí. Domnívám se, že je to velmi vážná věc, ale měla se v rámci zastupitelstva probrat dopředu. Takto závažná skutečnost byla položena na stůl, aniž by byla nějaká zmínka v rámci pozvánky na zastupitelstvo. Původně se měla řešit pouze teplárna. V tisku již nějaké informace o personálních změnách proběhly, ale my zastupitelé jako zástupci města, se je dozvídáme bezprostředně před hlasováním. Je to netransparentní a nesprávné.