Před deseti lety byl Sedlici navrácen titul města. Město má celkem pět částí a v současné době zde bydlí 1328 obyvatel.

Ve městě funguje pošta i mateřská a základní škola. Podle starosty Jiřího Roda byl největší investiční akcí uplynulého roku nákup multifunkční sekačky. „Nákup jsme hradili celý z rozpočtu města. Jedná se o samoběžnou sekačku s výklopem a používáme ji na údržbu veškerých travnatých ploch ve městě, včetně fotbalového hřiště."

Další velmi důležitá investice udělala radost především Sboru dobrovolných hasičů. „V loňském roce jsme pořídili zásahové vozidlo Ford Transit dovybavené nutnou výbavou. Na toto vozidlo jsme dostali od Jihočeského kraje dotaci 595 tisíc korun. Celkové náklady byly 843 tisíc korun," uvedl.

Kromě těchto dvou investic došlo také na opravu kapličky v Němčicích. Součástí byla i rekonstrukce střechy a okolí. Celková částka se vyšplhala na 407 tisíc korun, z čehož 70 procent pokryla dotace z ministerstva pro místní rozvoj. Dále byla opravena hrací plocha fotbalového hřiště za celkem 383 tisíc korun. Jihočeský kraj na to poskytl dotaci 106 tisíc korun.

Dále se městu podařilo dokončit projekt z roku 2014. „V minulém roce jsme dokončili opravu Nádražní ulice, která započala v roce 2014. Opravu komunikace zajišťovala Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, město platilo chodníky a veřejné osvětlení. Důležité je, že došlo k celkové rekonstrukci veškerých inženýrských sítí a kanalizací pod povrchem vozovky a povrch byl navrácen do původní nivelity. Po desetiletích oprav a neustálém vrstvení asfaltu totiž při větších deštích působila silnice nemalé problémy obyvatelům okolních domů," dodal Jiří Rod.

Na rok 2016 má radnice města Sedlice připraveny další rekonstrukce komunikací. „Především bychom chtěli opravit komunikace v Mužeticích a Němčicích. V současnosti máme podanou žádost o dotaci. Dále jsme podali žádost na ministerstvo kultury o dotaci na opravu střešního pláště zámečku. Celkové náklady této rekonstrukce by neměly přesáhnout 1 150 000 korun. V neposlední řadě bychom také rádi opravili kapličku v Holušicích," uzavřel.

Kultura

Mezi tradiční akce patří v Sedlici masopustní rejdění, které je místními nazýváno Bakus. „Součástí každého Bakuse je požádání starosty o povolení průvodu doplněná dobovou scénkou. Nejedná se tedy pouze o průvod," vysvětlil starosta Jiří Rod.

V letošním roce se bude konat už čtvrtý ročník krajkářských slavností, což je akce na podporu krajkářství na Sedlicku. Součástí slavností jsou různé soutěže. Letošní ročník se uskuteční 6. srpna.

Také se zde koná každoroční hasičská soutěž o pohár starosty.

Sbor dobrovolných hasičů Sedlice

Založen byl roku 1883.

V současné době má 157 dospělých členů a okolo 45 dětí ve třech kategoriích.

SDH je vybaven vozidly Tatra 815 CAS 32, Avia A-30 DVS 12, Škoda Octavia a Ford Transit, který slouží k přepravě zásahového družstva.

TJ Sokol Sedlice

Oddíl kopané funguje nově od roku 1991, v sezoně 2011/2012 postoupil do krajského přeboru. Ze strany města je patrná určitá podpora klubu, ten na oplátku pomáhá městu při pravidelných brigádách.

Myslivecké sdružení Trchov Sedlice

V současné době má 21 členů. Po třiceti letech byl obnoven myslivecký ples, který má velké úspěchy.

Během roku pořádá 3 až 4 hony a jednu velkou naháňku.

V předvánočním čase pořádá koncerty myslivecké hudby.

Český svaz včelařů Sedlice

Vznikl v roce 1987 oddělením od Blatné.

Má 30 členů, z toho 2 ženy, a 292 včelstev.

V loňském roce se podařilo svazu přijmout dva nové členy.

Z historie

 Zatím nejstarší archeologický nález na katastru Sedlice byl učiněn při polních pracích v listopadu 1964 u místního nádraží. Je to kamenný klín na opracování dřeva z mladší doby kamenné.

 V písemných pramenech je osada Sedlice (Sedlecz) uváděna v letech 1352 až 1399 mezi sídlišti bozeňského děkanátu. Majitelem Sedlice byl rod Bavorů ze Strakonic.

 V době husitských válek zůstala Sedlice, podobně jako celé Blatensko, ušetřena válečných pohrom. Pravděpodobně od poloviny 15. století patřila Sedlice Mikuláši Kaplířovi ze Sulevic.

 Sedlice byla v roce 1539 povýšena na městečko. Sedličtí současně získali městský znak a právo pečetit zeleným voskem. Současně obdrželi od krále Ferdinanda I. právo trhů (jarmarku).

 Hospodářský rozvoj v 16. století byl spojen s existencí režijního, rytířského a městského velkostatku.