Vozy město pořídilo ve standardní výbavě za cenu 461 371 Kč bez DPH na operativní leasing na dobu čtyř let. Poté se počítá, že bude auto odkoupeno za zůstatkovou cenu.
Už před několika měsíci místostarosta Josef Štrébl zdůvodnil nákup vozu. „Výhodou operativního leasingu je, že po celou dobu smlouvy jsou náklady na pohonné hmoty jediným nákladem. Vše ostatní je zahrnuto v měsíčních splátkách tedy např. servisní prohlídky, výměny pneumatik, pojištění.“
Auta dodala společnost matik, pojištění.“
Auta dodala společnost Auto Ševčík.