Chystaný strategický plán rozvoje města má být hotov do konce tohoto roku. Je to nejvyšší čas, neboť je to základní materiál, který bude nutným doplňkem pro žádosti o dotace z Evropské unie pro plánovací období do konce roku 2013.

Ještě před úplným dokončením se s ním však seznámí i veřejnost. Nejlepší příležitost bude 15. listopadu na Fóru zdravého města. To budou jakési diskusní kulaté stoly, kde lidé budou moci vyjádřit své náměty a připomínky.

V současné době se na strategii podílejí s hlavním zpracovatelem rozvojovou agenturou Rera čtyři pracovní skupiny. Mezi hlavní oblasti patří infrastruktura a péče o životní prostředí. Druhý pilíř je cestovní ruch, památky a vnější vztahy. Třetí je rozvoj ekonomického prostředí a zdrojů. „Poslední je pak kvalita života,“ doplnila včera místostarostka Ivana Říhová.

Hotový materiál bude mít čtyři části. Kromě celkové analýzy a vytýčení slabých a silných stránek, to bude i návrhová část. V ní bude plán rozvoje města i soubor základních projektů, které by se měly v uvedeném období realizovat.