Schopnosti českých střelců prokázali příslušníci 25. protiletadlového raketového pluku ze Strakonic více než dobře, když v konkurenci 34 týmů z celého světa obsadili skvělé třetí místo.

Dvoučlenné týmy se na Taiwanu utkaly v dynamických střeleckých úlohách, které zahrnovaly střelbu z místa i za pohybu. Schopnosti závodníků, pocházející z pěti různých kontinentů, prověřily pestré disciplíny hodnocené podle přísných pravidel. „Důležité bylo zůstat v klidu a plně se koncentrovat. Umět pracovat pod tlakem a držet se předem stanoveného plánu, se ukázalo jako výhoda před ostatními. Hodně nám v tom pomohly naše zkušenosti ze střeleckých soutěží,“ shodli se četaři Jiří Hoffman a Ladislav Zekucia. Zároveň také potvrdili, že důležitá byla vyrovnanost dvojice. „Mít v družstvu nejlepšího střelce, neznamenalo automaticky úspěch. Nesoutěžilo se v jednotlivcích, ale jako tým,“ doplnili strakoničtí vojáci.

Příprava na soutěž

Spolupráce a komunikace v družstvu byla také jednou z věcí, kterou před soutěží procvičovali. Pilovali i své střelecké dovednosti. „Na celosvětové finále na Taiwanu jsme se kvalifikovali díky českému národnímu kolu, které za podpory Ministerstva obrany uspořádala letos v květnu společnost Bohemia Air Soft. Její zástupci nám zapůjčili tréninkové terče, které jsme využili během přípravy na soutěž. Jako velká výhoda se ukázalo také to, že jsme si dopředu podrobně nastudovali pravidla jednotlivých disciplín, ve kterých se závodilo,“ uvedli vojáci.

Samotná soutěž byla rozdělená na dvě části a zahrnovala celkem pět disciplín. První čtyři disciplíny se střílely během kvalifikace i ve finále, pátá disciplína byla součástí jen finále. Strakonickým vojákům se nejlépe vedlo ve čtvrté disciplíně. Během ní museli proniknout do budovy, obsazené nepřítelem, a postupně zasáhnout 27 statických i pohyblivých terčů, které byly rozmístěné ve čtyřech místnostech.

Náročné finále

Naopak nejtěžší pro ně byla pátá disciplína. A to i přesto, že patřili mezi pět týmů, které tuto část dokončily s nejlepším časem. Závěrečná disciplína simulovala průlom družstva do nepřátelského objektu, likvidaci posádky, vyzvednutí důležitých předmětů a následné stažení týmu. Úkolem soutěžících bylo zničit šest desítek terčů, které se objevovaly v různých časech. Rozmístěné byly v náročném labyrintu a závodníci na ně stříleli z různých pozic – z kladiny, vleže či v kleče v tunelu, v balanci ze schodů a podobně.

Během finále nebyly zveřejňovány průběžné výsledky. O to větší překvapení pak čeští vojáci zažili při závěrečném vyhlášení. „Takový úspěch jsme nečekali. Samozřejmě jsme ale rádi, že jsme mohli předvést kvalitu českého airsoftu a střelců v porovnání se zbytkem světa,“ konstatovali Jiří Hoffman a Ladislav Zekucia. Právě srovnání se zahraničními týmy a nové zkušenosti byly pro ně největším přínosem mezinárodní soutěže.

Český tým skončil na třetím místě se 144 body. O pouhé dva body více měl tým Holandska, který obsadil druhé místo. Soutěž vyhráli Japonci, kteří dosáhli 169 bodů.

Četař Jiří Hoffman a četař Ladislav Zekucia

Četař Jiří Hoffman a četař Ladislav Zekucia slouží jako profesionální vojáci čtvrtým rokem. Do armády je to táhlo již od dětství. Vždy se zajímali o zbraně a vojenskou techniku. Být vojákem z povolání je podle nich netradiční práce, ke které musí mít člověk vztah. Pozitivně na své práci hodnotí zejména to, že není stereotypní.

Airsoftu se oba věnují přes deset let. Představuje pro ně adrenalin a formu odreagování, při které se schází dobrá parta lidí. Airsoft považují také za formu tréninku, při kterém si zdokonalují znalosti z plánování, taktiky a dalších dovedností, které zužitkují ve svém zaměstnání.

kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojnice 25. protiletadlového raketového pluku