Středoškolská profesorka strakonického gymnázia Marcela Miková vede dětský pěvecký sbor při základní umělecké škole sedmým rokem. A protože sbormistryně vyžaduje na dětech, aby zpívaly „jako andělé“, vznikl název sboru Fere Angeli („téměř andělé“).

Strakoničtí „andílci" jsou podle Marcely Mikové v první lize. „Na extraligu nemáme a ani mít nebudeme. Proto bychom raději vystoupali do české dětské sborové první ligy," říká.

Fere Angeli dnes 2. června čeká (téměř) andělský koncert ve velkém sále městského kulturního domu od 18 hodin. Veřejnosti se po sedmiletém zrání má sbor čím pochlubit, což potvrdil i letošní čtvrtý ročník soutěžní přehlídky pěveckých sborů Zahrada písní konaný v Praze, odkud si odvezli Zlaté pásmo.

Paní profesorko, co považujete po pěti letech práce s dětským sborem za největší úspěch?

To, že poslední dva roky jeho kvalita nejen neklesá, ale naopak stoupá. Je to tím, že i když přicházejí nové děti, ty šikovné stále ještě zůstávají. Horší bude, až příští rok odejde první generace, která do sboru přišla, ale zatím máme radost z hodnocení porot jak v regionálních soutěžích, tak celostátních.

Například?

Zlaté pásmo na krajském kole celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů v Písku a na Zahradě písní v Praze nebo stříbrné pásmo na Porta Musicae v Novém Jičíně. Z Prahy jsme letos odjížděli s velkou pochvalou od odborné poroty, podle které jsme patřili k nejlepším sborům ve své kategorii.

Kolik sborů ve vaší věkové kategorii tam bylo?

Jedenadvacet z celé České republiky.

Dětský sbor při základní umělecké škole jste ale nezakládala vy. Když jste se stala jeho sbormistryní, byl už dva roky na světě. Padly jste si s dětmi hned do oka?

Zpočátku jsme k sobě hledali cestu, což trvalo rok, rok a půl, protože jsem po nich chtěla něco jiného než moje předchůdkyně Olga Říhová, která sbor v roce 2002 založila. Bohužel, později tragicky zemřela.

Jaké předpoklady musí mít dítě, které chce k vám do sboru?

V první řadě hudební sluch a schopnost zpívat, ale ta se dá časem nacvičit. Za důležité považuji, že se dítě umí podřídit týmu a dodržuje disciplínu. Pokud to neumí, musí ze sboru odejít.

Smysl pro tým považujete ve sboru za důležitější než zpívání?

Skoro ano, zpěv se dá doučit.

Děláte konkurzy?

Pořádáme pravidelné nábory dětí ze druhých a třetích tříd základních škol. Ideální jsou pro nás děti z druhých tříd, které dva roky získávají zkušenosti v přípravném sboru a do koncertního sboru přejdou ve čtvrté třídě. Výhodou je také, když dítě hraje na nějaký hudební nástroj a zná noty, ale není to podmínkou.

Co je nezbytné pro postup do koncertního sboru?

Zvládnutí pěvecké techniky a hudební teorie. Děti v přípravném sboru mají pětačtyřicet minut týdně sborovou zkoušku a pětačtyřicet minut týdně hlasovou výchovu.

Kolik členů má nyní koncertní sbor?

Kolem padesáti dětí ve věku od deseti do šestnácti let.

Zkouší také jednou týdně?

Ano. Naštěstí většina dětí chodí do hudební školy, takže jim stačí málo k tomu, aby pochopily, co na nich chci.

Máte náročný repertoár. Opravdu vám stačí zkoušet jen jednou týdně?

Co nestačíme nazkoušet, doženeme na soustředěních.

Kromě Fere Angeli vedete ještě studentský pěvecký sbor na strakonickém gymnáziu. Který byl vlastně první?

Se studenty jsem začala pracovat jako nezkušený sbormistr v roce 2000. Fere Angeli jsem převzala po čtyřletých zkušenostech s gymnazijním sborem.

(TÉMĚŘ) ANDĚLSKÝ KONCERT
DĚTSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU
FERE ANGELI – soprán Lenka Bartošíková,
klavír Bohuslav Šabek
Úterý 2. června , 18 hodin
Velký sál Městského domu kultury
ve Strakonicích.

Rozhovor připravil externí spolupracovník Strakonického deníku Petr Pučelík