Návrh rozpočtu na příští rok má příjmy ve výši 446,7 milionu korun a výdaje 475,286 milionu korun. Rozdíl příjmů a výdajů tedy činí 28,586 milionu korun. Dalších 42,89 milionu korun má být splátka úvěrů. Na to budou muset být použity prostředky minulých let ve výši 71,586 milionu korun.

Největší investiční akce rozpočtu na rok 2017, který jde do zastupitelstva, přiblížila vedoucí finančního odboru radnice Jitka Šochmanová. „Kanalizační sběrač Volyňská 35 milionů korun, kanalizační sběrač Máj 20 milionů korun, rekonstrukce ulice Poděbradova 23 milionů korun," jmenovala některé položky. Na severní dopravní půloblouk je počítáno 16 milionů korun. Stejná částka byla i v letošním rozpočtu.

Návrh rozpočtu komentoval starosta 'Břetislav Hrdlička. Schodek je velký. Chybí nám 71, 5 milionu korun, které půjdou z toho, co jsme ušetřili. Máme obrovské závazky," řekl.

A jak vypadaly předešlé strakonické rozpočty od roku 2010? Ani v jednom z nich nechybějí splátky úvěrů, jen se mění jejich výše. Více k tomu uvedla Jitka Šochmanová. „V letech 2010 2012, je na položce přijaté úvěry značná částka, jednalo se o kontokorentní úvěr, který byl vždy v průběhu roku zaplacen, nejednalo se o nový úvěr," vysvětlila.

Rok 2010: Příjmy rozpočtu činily 677,41 milionu korun a výdaje 844,563 milionu korun Splátka úvěrů byla 14 milionů korun a přijaté úvěry 181, 153 milionu korun. Největší položkou bylo 130 milionů korun na stavbu nové budovy Základní školy Povážská.

Rok 2011: Příjmy byly 666,382 milionu korun, výdaje 784,603 korun. Splátka úvěrů přitom činila 26,635 milionu koruna a přijaté úvěry 144,856 milionu korun. Investicí číslo jedna pokud jde o náklady byla intenzifikace čistírny odpadních vod a rekonstrukce kanalizace, na kterou bylo v rozpočtu toho roku vyčleněno 145 milionů korun.

Rok 2012: Příjmy rozpočtu byly 493,75 milionu korun, výdaje 557,838 milionu korun. Splátka úvěrů činily 26,635 milionu korun a přijaté úvěry 90,723 milionu korun. Nejvíc bylo vyčleněno opět na ČOV a kanalizaci, a to 111 milionů korun.

Rok 2013: Příjmy rozpočtu činily 429,65 milionu korun a výdaje 386,56 milionu korun. Splátka úvěrů byla 43,09 milionu korun. Největší položkou rozpočtu bylo 45 milionů korun na ZŠ Povážská.

Rok 2014: Příjmy činily 432,15 milionu korun a výdaje 389,06 milionu korun. Splátka úvěrů byla 43,09 milionu korun. Nejvyšší položkou ve výdajích bylo 56,67 milionu korun na rekonstrukci úpravny vody Pracejovice.

Rok 2015: Příjmy rozpočtu dělaly 484,279 milionu korun a výdaje 441,289 milionu korun. Splátka úvěrů byla 42,99 milionu korun. Dalších 82 milionů korun šlo na úpravnu vody Pracejovice.

Rok 2016: Příjmy činily 435,236 milionu korun a výdaje 392,346 milionu korun. Splátka úvěrů byla 42,89 milionu korun. Dvacet milionů korun bylo plánováno na kanalizační sběrač Máj.