Dobrovolným hasičem se Jan Matas (85) z Čejetic stal v roce 1958. Pracoval jako mechanizátor v družstvu, kde měli také hasičskou skupinu. V současnosti je nejstarším členem čejetického sboru.

Právě na jeho příkladu je vidět, jakou má dobrovolné hasičství tradici a vážnost. „Mám mezi hasiči hodně kamarádů," zmiňuje často Jan Matas.

V současné době je na Strakonicku 149 sborů dobrovolných hasičů. Stav občanské základny je 7269 lidí. V tomto počtu je i 629 dětí. Uvedla to za Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Strakonice ekonomka Marcela Soukupová. „Na jihu Čech nás tato čísla řadí na třetí místo. Před námi jsou České Budějovice a Tábor," dodává Marcela Soukupová. Roste také počet SDH, které pracují s dětmi.

Zájem o dobrovolné hasičství ukazuje i skutečnost, že členská základna stále roste. Přibližně o 1000 lidí během deseti let. „Hasiči jsou hybnou pákou dění na malých obcích. Také soudržnost, která v nich panuje, láká především mladší generaci. Nemluvě o tom, že velmi často jde o pokračování tradice," říká Marcela Soukupová.

Největší přínos dobrovolných hasičů tkví především v dobré spolupráci s profesionálními hasiči.

Každoročně je 4. květen svátkem patrona hasičů sv. Floriána.

Funguje u vás sbor dobrovolných hasičů? Napište nám o tom na reporter.strakonicky@denik.cz a připojte i fotografie z činnosti.