Množství naočkovaných bude záviset na dodávkách vakcín. Maximální kapacita centra je 800 naočkovaných za den. Prozatím bude pokračovat očkování zaregistrovaných seniorů věkové kategorie 80+. Ve čtvrtek od 9 do 17 hodin bude v očkovacím centru přeočkováno 90 seniorů. Pokračovat bude očkování i v pátek, sobotu a pondělí. Celkem dostane druhou dávku vakcíny v těchto dnech 450 zájemců.

Pacient objednaný na očkování by měl počítat s tím, že v centru stráví zhruba 40 - 45 minut. Nejprve vyplní informovaný souhlas s očkováním, následuje aplikace vakcíny a po té musí naočkovaný ještě 30 minut setrvat pod dohledem zdravotníků. V centru budou kromě lékařů a sester pomáhat především s administrativou a organizací studenti Gymnázia Strakonice, zaměstnanci Městského úřadu Strakonice a příslušníci policie ČR. Pro klienty očkovacího centra bude v době provozu centra k dispozici parkoviště pod nemocnicí.

Covid pořádně ztížil život i zdravotnickým záchranářům.
Pacient při výjezdu nesmí poznat, že se něco děje, říká lékař-záchranář

V tuto chvíli se mohou k očkování registrovat občané starší 80 let. Odkaz na centrální registr Ministerstva zdravotnictví najdou i na webových stránkách www.nemocnice-st.cz. Pro hladký průběh očkování žádáme objednané pacienty, aby se k očkování dostavili na zarezervovaný čas. Ideální bude, pokud budou mít s sebou i vyplněný informovaný souhlas a na přeočkování dotazník pro pacienta. Oba dotazníky pacienti také najdou na webu Nemocnice Strakonice. Případný doprovod seniorů nad 80 let může být přítomen po celou dobu vakcinace. V centru je také možné si zapůjčit invalidní vozík na přesun z parkoviště a zpět.

Očkovací centrum je ve Strakonicích v tělocvičně Lidická. Na konci ledna Technické služby Strakonice vybudovaly bezbariérový přístup k bočnímu vchodu do tělocvičny, aby byla lépe přístupná i pro osoby se sníženou mobilitou. Během prvního únorového týdne byla přes palubovku položená nová plovoucí podlaha a příčky rozdělily celý prostor tělocvičny na přijímací a odchozí administrativní část, ordinaci lékaře, tři očkovací boxy, čekárnu po aplikaci vakcíny a další potřebné prostory. Na začátku druhého únorového týdne bylo centrum vybaveno mobiliářem a výpočetní technikou. Ve čtvrtek 11. února zahájí velkokapacitní očkovací centrum provoz.

Antigenní testování. Ilustrační foto
Antigenní testy na hranicích odhalily pět pozitivních za týden

Očkocentrum v tělocvičně Lidická funguje pro celé Strakonicko. Proto jsou ve městě instalované informační cedule, které řidiče zavedou na parkoviště naproti očkovacímu centru. Stání vozidel nebude zpoplatněno. Po provedeném očkování je nutné odjet s vozidlem z parkoviště a uvolnit tak místo dalším. Není povoleno ponechat vozidlo na parkovišti a odejít do města například za nákupy.