Bude strakonické OČKO reagovat na možnost očkování dětí od 5 let vakcínou Pfizer?

Ano, chceme rodičům tuto možnost nabídnout, takže jsme si vakcínu včas objednali a již ji máme na skladě. Pro první očkování dětí ve věku 5 až 11 let jsme vyčlenili páteční odpoledne 17. prosince, budeme ale pokračovat i v dalším týdnu a samozřejmě dle zájmu i později. Pro děti, které k nám přijdou, chystáme určitá překvapení a uděláme všechno proto, aby pro ně byl celý proces očkování komfortní. Během očkování bude samozřejmě přítomen pediatr.

Kolik máte vakcín?

Aktuálně máme k dispozici 600 dávek, ale není problém objednat další přímo u distributora. Pro děti ve věku 5 až 11 let se používá vakcína Comirnaty od společností Pfizer/Biontech.

MUDr. Michal Pelíšek.
Očkovací maraton představuje 5500 dávek vakcín proti covidu

V čem jsou jiné od vakcín pro dospělé?

Vakcína je jiná zejména v tom, že obsahuje třetinu účinné dávky proti vakcíně pro starší děti a dospělé a má lepší termostabilitu. Podobně jako vakcína pro dospělé se aplikuje do svalu v horní části paže. Základní očkovací schéma spočívá v aplikaci dvou dávek, mezi kterými má být odstup tři týdny.

Je opravdu nutné očkovat i tak malé děti?

Tím se zabývalo šest českých odborných lékařských společností, které k tématu vydaly společné stanovisko, ve kterém očkování doporučují. Upozorňují v něm třeba na to, že v období od začátku pandemie do konce května 2021 byla nemoc covid-19 téměř jedinou příčinou dětských úmrtí z důvodu infekčního a vakcínami preventabilního onemocnění. Nezanedbatelné jsou také postcovidové komplikace, kdy většina dětí s tzv. syndromem PIMS-TS vyžaduje intenzivní péči, až v 90 procentech dochází k postižení myokardu a podle literatury je smrtnost onemocnění kolem jednoho až dvou procent, ačkoliv v České republice zatím nebylo žádné úmrtí zaznamenáno. Děti navíc významným způsobem přispívají k šíření infekce na více rizikové osoby. Podle dat ze studií v dospělé populaci je velmi pravděpodobné, že očkované děti budou vylučovat menší množství viru a budou infekční kratší dobu. Očkování tak omezí cirkulaci viru v dětských kolektivech a také sníží možnosti vzniku nových variant viru. Vakcíny, používající technologii mRNA, jsou u dětí a adolescentů bezpečné a dobře tolerované.

Jaké mohou být u očkovaných dětí příznaky?

Běžné nežádoucí účinky jsou u dětí podobné jako u dospělých, jde zejména o bolest v místě vpichu, únavu a bolest hlavy. Mezi závažnější vedlejší účinky jsou popisovány případy myokarditid a perikarditid, zejména u mladších osob mužského pohlaví, výskyt je 12,6 případů na jeden milion druhých dávek vakcíny u osob ve věku 12 až 39 let. Většina osob s tímto nežádoucím účinkem byla hospitalizována, ale průběh onemocnění byl mírný a většina se rychle uzdravila.