Primářce Evě Šimečkové bylo čestné členství uděleno 4. června 2024 v Praze na návrh Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP), a to z rukou předsedy ČLS JEP Štěpána Svačiny a předsedy Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Petra Pazdiory.

Toto ocenění je udělováno významným odborníkům ve zdravotnictví především z velkých fakultních pracovišť, kteří přispěli k rozvoji medicíny a dosáhli úspěchů ve svých oborech. „Udělení čestného členství vnímám jako vyjádření respektu k mé práci v oblasti mikrobiologie a vážím si toho o to více, že jsem z menšího pracoviště “ uvedla primářka Eva Šimečková.

Podle informací tiskové mluvčí strakonické nemocnice Kateřiny Koželuhové pod sebou centrální laboratoře strakonické nemocnice sdružují pracoviště základních laboratorních medicínských oborů, a to jsou: klinická mikrobiologie a antibiotické středisko, hematologie a krevní banka, klinická biochemie a patologie. Jsou vybaveny nejmodernější laboratorní technikou a disponují týmem odborníků, kteří zajišťují, že všechny potřebné laboratorní analýzy budou hotové rychle a kvalitně. Podle amerických statistik 70-80 % lékařských rozhodnutí v nemocniční péči závisí právě na výsledcích laboratorních testů.

Pracovníci strakonických nemocničních laboratoří se díky své odbornosti zapojují také do přednáškové a publikační činnosti v rámci celostátních vzdělávacích sjezdů a konferencí. „Centrální laboratoře pod vedením PharmDr. Evy Šimečkové sledují nejnovější laboratorní trendy a úspěšně je zavádějí do praxe. Gratuluju a přeju jí i nadále tak velký zápal pro obor a rozvoj laboratoří,“ reagoval na profesní ocenění primářky Šimečkové ředitel nemocnice Tomáš Fiala.