Svatováclavský koncert v kostele sv. Markéty:
Čtvrtek 28. září 19.30 - Fere angeli, Pošumavská dudácká muzika, Chrámový sbor

Bohoslužby v kostele sv. Václava:
Čtvrtek 28. září - 17.30 mše svatá
Sobota 30. září - 17.30 mše svatá s modlitbou za město a novokněžským požehnáním – hl. celebrant P. Mgr. David Mikluš
Neděle 1. října - 8 hodin mše svatá, 10 hodin hlavní mše svatá - hlavní celebrant nedělních bohoslužeb P. ThLic. Petr Smolek

Ve čtvrtek, v sobotu a v neděli nebudou bohoslužby v kostele sv. Markéty, a Podsrpu, v Radomyšli a v Jiníně.

Ve dnech pouti bude v kostele sv. Prokopa výstava fotografií Člověk a víra.

Václavská pouť
Václavská pouť si opět vyžádá uzavírky ve městě