Strakonická nemocnice funguje již od roku 1892, kdy byla slavnostně otevřena. Od té doby prošla výraznými proměnami.

První budovy

Strakoničtí městští radní založili roku 1876 nadaci pro stavbu nemocnice, v níž se podařilo shromáždit potřebnou částku a získat vhodný pozemek. V roce 1889 začaly stavební práce a za tři roky, konkrétně 1. září roku 1892, byla nemocnice slavnostně otevřena. Do hlavní budovy se vstupovalo po kamenných schodech z Pražské silnice (dnešní Lidická ulice). Byly v ní čtyři pokoje se čtyřiceti lůžky, dvě koupelny, operační sál a další potřebné místnosti. Krytá chodba spojovala původní pavilon s hospodářským objektem, v němž byla kuchyně a prádelna včetně skladů. V areálu stál ještě dřevěný dům, sloužil pro infekční nemoci a byl vybaven dvaceti lůžky. Dnes zde stojí administrativní budovy.

Stavební úpravy

K větším stavebním úpravám původní budovy došlo v sedmdesátých letech, kdy na tomto místě sídlilo dětské oddělení. Nejprve zmizely v oddělení batolat a předškolních dětí zděné příčky, které byly nahrazeny skleněnými a v následujících letech prošel změnou i vzhled budovy.

Nemocnice.Chirurgický pavilon

O výstavbě chirurgického pavilonu se začalo jednat v roce 1924. Výsledkem stavby, která byla uvedena do provozu v říjnu roku 1926, byla moderní jednopatrová podsklepená budova, která byla sedmdesát čtyři metrů dlouhá a centrální schodiště ji dokonce rozdělovalo na lůžkovou část pro muže a ženy. V budově se nacházelo 18 pokojů, které dohromady obsahovaly 108 lůžek. Součástí pavilonu byly i velký a menší operační sál a porodnický sál. Výstavba dalších budov na sebe nenechala dlouho čekat, následovala stavba infekčního, interního, nebo gynekologicko porodnického pavilonu na konci 80. let.

Oční oddělení

Prvním primářem očního oddělení se stal v roce 1949 MUDr. Eugen Plas. Z počátku byl tomuto oddělení vyhrazen v nemocnici pouze jeden čtyřlůžkový pokoj v chirurgickém pavilonu. Zlepšení přišlo o dva roky později, kdy bylo toto oddělení přestěhováno do budovy bývalého sirotčince v Husově ulici. Oční oddělení se zásluhou primáře dobře rozvíjelo, a tak mohly být v následujících letech postupně pořízeny nové přístroje. Lékařka Jarmila Tomanová, která tehdy na toto oddělení nastoupila, si práci primáře velmi pochvalovala. ,,Primář Plas přišel z Plzně jako první asistent profesora Knoblocha. Byl velmi vzdělaný a zkušený ve svém oboru, iniciativní, sledoval odbornou zahraniční literaturu a zaváděl nové léčebné metody. Oční oddělení mělo tehdy lůžka vždy plně obsazená," cituje se v publikaci 120 let nemocnice Strakonice.

Stavba jižního křídla nemocnice.Nové metody

Další významnou změnu v rozvoji péče o zrak přineslo zavedení nové techniky pro operaci šedého zákalu a implantace nitrooční čočky. Zavedla ji primářka tohoto oddělení MUDr. Jindra Říhová, pořídit nové přístroje ale nebylo v devadesátých letech snadné. ,,Finance jsem sháněla na ministerstvu zdravotnictví, odtud mě poslali na ministerstvo financí, kde mě vyslechli a doporučili sepsat žádost s příslibem, že jí ministr dostane do rukou. A vyšlo to, dostali jsme sedmdesát tisíc marek, to stačilo na nákup kvalitního mikroskopu. Vypsali jsme veřejnou sbírku a z té jsme koupili kompletní přístroj," vzpomíná v publikaci Jindra Říhová. V roce 2010 bylo toto oční oddělení přejmenováno na Centrum péče o zrak.

Vladimír Hoť, čerpáno z publikace 120 let nemocnice Strakonice