"Lékaři se snaží v současné době pomoci jakýmkoliv způsobem," říká ředitel strakonické nemocnice a senátor Tomáš Fiala.

Jak vnímáte tento lék vy?

Ivermectin je dlouhodobě používané antiparazitikum. Jeho účinek na zamezení množení viru SARS-CoV-2 je sporný a laboratorně prokázaný při stonásobně vyšším dávkování, než je zvykem. Celkem pět odborných společností se k jeho podávání staví velmi rezervovaně. To, že není v ČR registrován, je řešitelné na výjimku a vlastní indikace je na každém jednom lékaři. Měl by být ovšem podáván pouze při hospitalizaci - to vyplývá z dnešního stanoviska Ministerstva zdravotnictví. Současně je v tomtéž stanovisku deklarováno jeho předepisování na předpis, čemuž úplně nerozumím. Recept se vystavuje pacientům ambulantním! Jenže tak by to zřejmě být mělo, určitý účinek se připouští pouze v počátcích onemocnění. Takoví pacienti ovšem neleží v nemocnicích… Možná to pan ministr Jan Blatný upraví, situace se vyvíjí v řádu hodin.

Jak si vysvětlujete, že někteří lékaři ho aplikují a objednávají větší množství i bez dostatečných zkoušek?

Rozumím jejich snaze, lékaři se snaží v dnešní době pomoci jakýmkoliv způsobem. Vše má svůj vývoj, pandemie COVID-19 je tu s námi příliš krátce na provedení klinických zkoušek. Vzpomeňme na Remdesivir - jeho podání je vázáno na schválení vládním orgánem, uvažuje se o uvolnění. Současně ovšem jeho nepodání u pacienta s COVID-19 ovšem není neschváleným postupem! Takže opět, je to vývoj a poučení lékařské obce z vývoje.

Mezinárodní den žen.
OBRAZEM: Podívejte se na připomínky MDŽ aneb Co byste měli vědět o karafiátu

V poslední době upoutal veřejnost případ pardubické nemocnice, která už má vyčerpané všechny možnosti a nedokáže se sama postarat o pacienty. Další budou jistě následovat. Mají se bát i Strakonice? Ještě nedávno jste sami poskytovali pomoc například Chebu.

Ve strakonické nemocnici provádíme pružně opatření, abychom se přizpůsobili potřebám akutní péče. Pro covidové pacienty je vyhrazeno plicní oddělení, stanice chirurgie III. a chirurgie II., neurologie a gynekologie. Vše s určitými obtížemi pro personál i pro neCOVID-19 pacienty. Ti jsou překládáni v rámci nemocnice na další stanice či oddělení. Rád bych zmínil vysokou míru spolupráce a empatie jak u vedoucích pracovníků, primářů, i u ostatních zdravotnických zaměstnanců. Z Karlovarského kraje ještě pacienty máme, podobně z kraje Plzeňského, nicméně jsem požádal šéfy záchranek z tohoto kraje, aby dočasně naši jihočeskou strakonickou nemocnici šetřili… Takže strakonická nemocnice není vyčerpaná, místa pro akutní pacienty máme za cenu velkých přesunů uvnitř nemocnice. Je to jistě nepohodlí pro naše stávající necovidové pacienty, o které se také musíme postarat. Užším hrdlem kapacitně je ovšem počet ventilovaných lůžek na ARO.

Neukazuje náhodou současnost na to, jak vláda, někteří politici a jednotlivé kraje podcenili důležitost nemocnic a jejich zachování?

Bohužel, je to poněkud zmatek. Neupírám Ministerstvu zdravotnictví pracovitost a snahu, ale objevují se protichůdná Mimořádná opatření, jednotlivá nařízení se popírají. Otázkou je snižování lůžkové kapacity v letech 2011 až 2013 pod velkým tlakem zdravotních pojišťoven, nicméně k tomu se těžko vracet, jsme o osm let dál. Teď nám ta lůžka v českém zdravotnictví chybějí. V Jihočeském kraji k podcenění nedošlo, mezi nemocnicemi reagujeme docela pružně a domlouváme se. Rozdělili jsme se na 3 segmenty. Jeden dvoří nemocnice v Českých Budějovicích, Prachaticích a Českém Krumlově, druhý nemocnice Tábor a Jindřichův Hradec a třetí strakonická nemocnice spolu s Nemocnicí Písek, a tak si vypomáháme, spolupracujeme. Vyšším centrem pro nás všechny zůstává Českobudějovická nemocnice, i tam se dobře domlouváme. No, a v prevenci zjevně jdeme i trochu před ostatními kraji: OČKA fungují a i testování pokud možno všech, kteří přijdou. K tomu výjezdy našich mobilních týmů do různých organizací.

Renomia ŽBL: BK Strakonice - Slovanka 67:65.
OBRAZEM: Strakonické basketbalistky porazily Slovanku 67:65

Jako senátor jste se chtěl věnovat otázce zdravotnictví. Jak se vám daří tento cíl plnit, na čem pracujete a jaká je vaše činnost zejména směrem k zamezení šíření covidu a spolupráce mezi nemocnicemi zejména v přilehlých okresech?

Jako místopředseda zdravotního výboru Senátu ČR se opakovaně dostávám do centra dění (očkování, hygienická služba, testování, návrhy a pozměňovací návrhy zákonů, zpravodajování pro potřeby pléna). Mimochodem, před několika dny jsem právě ve Valdštejnském paláci řešil Ivermectin. Na závěr trochu politiky. K tomu fungování mohu říci, že se to jednak učím, jednak tam ovšem panuje poměrně vstřícná atmosféra i mezi senátory z různých klubů, různých stran. Moje výhoda "nečlena" žádné politické strany je mi tam užitečná. A jako bonus se k informacím, které předávám dalším, mohu dostávat v předstihu.

Česká společnost anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny vydala mezioborové stanovisko k použití Ivermectinu u pacientů s COVID-19

V souvislosti svýskytem informací ve veřejném prostoru o možném příznivém účinku léčebného přípravu sobsahem léčivé látky „ivermectinum“ (dále jen ivermectin) na klinický průběh pacientů sonemocněním covid-19 formulují výše uvedené odborné společnosti následující stanovisko:

1)Ivermectin prokazuje vlaboratorních podmínkách účinek na množení viru, kjeho dosažení je ale zapotřebí podat až stonásobek běžné dávky. Klinické studie spodáváním přípravku u covid-19 vykazují protichůdné výsledky a jsou kritizovány pro malé počty pacientů a metodické chyby. Stávající stav odborného poznání neumožňuje formulovat jednoznačné doporučení k jeho podávání. Americká Společnost infekčního lékařství se vyslovila proti používání ivermectinu mimo kontrolované vědecké studie. Americký The National Institutes of Health ve svém stanovisku uvádí, že nemůže formulovat žádné doporučení pro nebo proti podávání ivermectinu u covid-19 a nechává rozhodnutí na jednotlivých lékařích a jejich pacientech.

2)Léčba ivermectinem představuje vsoučasnosti (tj. ke dni vydánístanoviska) experimentální léčbu bez dostatečného množství důkazů získaných metodami medicíny založené na důkazech a nelze ji považovat za součást náležitě odborné péče vléčbě pacientů scovid-19.

3)Rozhodnutí o podání neregistrovaného léčivého přípravku obsahující ivermectin záleží na klinickém uvážení lékaře.

4)Při poskytování zdravotních služeb jednotlivým pacientům může ošetřující lékař za účelem poskytnutí optimálních zdravotních služeb předepsatnebo použít i léčivé přípravky neregistrované podle zákona o léčivechza situace, kdy zároveň:

a)není distribuován nebo není v oběhu v České republice léčivý přípravek odpovídajícího složení nebo obdobných terapeutických vlastností, který je registrován,

b)jde o léčivý přípravek, který jejiž registrovaný v jiném státěneboje přípravkem pro moderní terapie, jehož výrobce je držitelem povolení k výrobě dané lékové formy v rozsahu odpovídajícím povolení k výrobě hodnocených léčivých přípravků vydaným Státním ústavem pro kontrolu léčiv,

c)takový způsob je dostatečně odůvodněn vědeckými poznatky,

d)nejde o léčivý přípravek obsahující geneticky modifikovaný organismus.