Po otevření speciálního odběrového místa pro pacienty s podezřením na nemoc COVID-19 se tím dovršil komplexní diagnostický přístup strakonické nemocnice k tomuto onemocnění. „Jsme tím třetí jihočeskou laboratoří schopnou toto vyšetření v plném rozsahu provádět. Díky tomu se významně zvýší kapacita vyšetřovaných vzorků u pacientů Jihočeského kraje, zejména Strakonicka, Písecka a Prachaticka. Přitom masivní provyšetřovanost populace s nastavením adekvátních karanténních opatřením se jeví jako zásadní pro zvládnutí koronavirové pandemie, jejíž nárůst v dalších týdnech je jistě možné očekávat,“ uvedl ředitel nemocnice Tomáš Fiala.

V úterý byli pracovníci laboratoří seznámeni s provozem, ve středu 25. března pracovali na prvních vzorcích. „Do 10 hodin jsme měli rozpracovaných asi dvacet vzorků,“ řekla primářka laboratoří Eva Šimečková.

Zprovoznění metody se povedlo díky špičkovému přístrojovému a personálnímu vybavení laboratoře, které má všechny potřebné akreditace pro tuto činnost. Laboratorní diagnostika onemocnění COVID-19 se opírá o přímý průkaz nukleové kyseliny viru SARS-CoV-2 (RT-PCR). Toto vyšetření, které laboratornímu provozu trvá několik hodin, má mnohem větší průkaznost v časné fázi onemocnění než serologické tzv. rychlotesty. Laboratoř strakonické nemocnice je také zapojena do hlášení vyšetřených výsledků dle požadavků MZ ČR a plní požadavky Národní referenční laboratoře.

Zaměstnanci Centrálních laboratoří strakonické nemocnice mají s již dlouhodobě akreditovanou PCR diagnostiku virů v klinických vzorcích velkou zkušenost ověřenou externími autoritami. Proškolení laboranti s odebranými vzorky pracují za přísných bezpečnostních opatření při použití biohazardního boxu a dostatečných osobních ochranných pomůcek dýchacích cest, obličeje a rukou. Nemocnice sděluje výsledky vyšetřených pacientů krajské hygienické stanici, která dále informuje samotné pacienty.

Pro pacienty nové zařízení znamená další zrychlení diagnostiky. Vyšetření je navázáno na odběrové místo v zadním traktu nemocnice. K vlastnímu odběru nadále odesílají pacienty praktičtí lékaři a krajská hygienická stanice.