Opakované zavodňování viaduktu vyvolalo v srpnu jednání se zástupci Ředitelství silnic a dálnic České Budějovice (ŘSD), které je správcem silnic I. třídy na území Jihočeského kraje.

V uplynulém týdnu se v rámci své pracovní cesty zastavil ředitel ŘSD Josef Pešl přímo ve Strakonicích. Seznámil se s oprávněností požadavků a posoudil jejich oprávněnost na místě samém.

„První jednání strakonické radnice s novým ředitelem ŘSD vzniklo na základě naší iniciativy,“ řeklstarosta Pavel Vondrys.
K zavodňovaní viaduktu dochází i přesto, že v uplynulých letech posílila radnice dostatečně kanalizační řad, na který je odvodnění napojeno. Tento krok přišel na 114 milionů korun.

„Nedostatkem se ukázalo malé množství vpustí, které nestačí i při drobném zanesení dešťovou vodu propustit do kanalizačního potrubí,“ pokračoval Vondrys. Ač vše, co zástupci radnice po ŘSD požadovali bylo shledáno jako oprávněné, s ohledem na finanční možnosti bude zrealizována pouze část opatření. „Co je však nejdůležitější, ještě v letošním roce provede ŘSD posílení a zvýšení počtu vpustí pod viaduktem u nádraží, takže doufejme, že letitý problém bude s konečnou platností vyřešen,“ doufá Vondrys.

V úterý sen ám podařilo telefonicky spojit i s ředietelem ŘSD Josefem Pešlem. „Počítám, že přibližně v říjnu budou vpustě pod viaduktem vyřešeny. Na každou stranu přijdou tři,“ řekl. Podle něj by se o čištění vpustí běhěm dešťů měli starat strakoničtí silničáři a v tomto duchu prý budou vedena i další jednání. ŘSD v současně vypisuje výběrové řízení na další dílčí opravy nejhorších úseků silnic I. třídy s odstraněním dobře známých „kolejí“.