Při této příležitosti posvětil generální vikář Jan Baxant prapor a znak, které obec nechala vyhotovit pražskou heraldickou kanceláří. „Svěcení praporu je známka toho, že si vážíte hodnot, které symbolizují obrazce na praporu,“ řekl mimo jiné při obřadu.

Náměstek ministra pro místní rozvoj Jiří Vačkář zmínil změny a úpravy, které vesnice, a nejen Třebohostice, za poslední léta doznaly. Krátkou řeč měl i nejznámější zdejší obyvatel senátor Josef Kalbáč. „Přál bych si, aby mé heslo Dobro a pohoda v Prácheňském kraji mělo platnost i do budoucna,“ zdůraznil.

Součástí oslav bylo i setkání rodáků, kterých se sjela téměř stovka. Jednou z nejstarších byla Anežka Sýkorová (85) z Prahy. „Už jsem pryč šedesát let, ale do Třebohostic se stále vracím za příbuznými,“ poznamenala. Na oslavě byly mažoretky, baráčníci, parašutisté. Na hřišti se pak utkalo 14 družstev dobrovolných hasičů v požárním sportu O pohár senátora Josefa Kalbáče.

Na přípravách a úpravách v obci se podílelo mnoho lidí. „Mezi spolky, které přikládají ruku k dílu, jsou kromě hasičů i tělovýchovná jednota, svaz žen a myslivci,“ připomněl starosta Jiří Plechatý.

V roce 1960 došlo ke sloučení se Zadními Zborovicemi, na což je pamatováno i ve znaku.