Obce musejí zkvalitnit čištění odpadních vod. Od října jim to ukládá novela zákona. „Do roku 2012 to čeká všechny obce, které se dosud nevypořádaly s čištěním odpadních vod na požadované úrovni,“ upozornil Jan Šauer z technického útvaru společnosti 1. JVS v Českých Budějovicích.

Úprava začíná

Jednou z obcí, kde kanalizační síť spravuje společnost Vodovody a kanalizace JČ, jsou i Čestice. Pro ty nové nařízení znamená, investovat miliony do rekonstrukce čističky. „Na ni je rozpočet kolem dvanácti milionů korun. Přinese to změnu technologií a rozšíření kapacity,“ uvedl starosta Milan Žojdl. Stavbu zahájí Čestičtí ještě na podzim a potrvá do konce příštího roku. „Chod máme zajištěn tak, aby mezi přepojením ze staré na novu čističku nedošlo k velké časové prodlevě,“ zmínil.

Požadavky EU

Nutnost novely vyvolalo postupné naplňování požadavků Evropské Unie na vysokou účinnost čištění odpadních vod i u obcí pod pod 2000 obyvatel. „U obcí pod 500 obyvatel jsou nově zavedeny limity organického znečištění, u kategorie 500 až 2000 obyvatel je novým požadavkem odstraňování dusíku ve formě čpavku,“ vysvětlil Jan Šauer.

Povrchové vody

Nové nařízení se netýká pouze vypouštěných vod z čistíren, ale i kvality vody v povrchovém toku pod čistírnami. „Tam, kde nebude splňovat povrchová voda pod čističkou požadovaný limit, bude muset vlastník prokázat, že pro čištění používá nejlepší dostupnou technologii,“ konstatoval Jan Jindra ze společnosti VaK JČ v českých Budějovicích.

Obě společnosti spravují některým obcím na Strakonicku vodohospodářský majetek. „Upozorňovali jsme města a obce na nutnost rekonstrukcí už dlouho dopředu a řada z nich do čističek investovala,“ shodují se zástupci VaK a 1. JVS.

Doba pro vyřešení nevyhovujícího stavu je dána datem platnosti současných povolení k vypouštění odpadních vod.