U zrodu Knihodělny stál dvaaosmdesátiletý Bedřich Zákostelecký, umělecký knihař, hudebník a pedagog, který svůj život rozdělil mezi své dvě lásky – klarinet, který ale nakonec opustil ze zdravotních důvodů a rukodělnou vazbu knih. Právě on dal během své praxe dohromady množství všech potřebných strojů, nástrojů, pomůcek, materiálů a různých nezbytných udělátek, které vydaly na zcela unikátní a ucelenou dílnu uměleckého knihaře.

Rodina Bedřicha Zákosteleckého se shodla na tom, že dílna, jejíž vybavení bylo nakupováno na inzeráty a z dědictví z nejrůznějších koutů republiky, nesmí zaniknout a musí žít a zůstat pohromadě i zcela funkční. „Její využití se nabízelo v řadě oblastí za předpokladu, že najdeme partnera, který poskytne prostory, kde bude dílna instalována – a toho jsme našli ve Šmidingerově knihovně ve Strakonicích, jejíž služby i provoz může knihařská dílna velmi vhodně doplňovat,“ uvádí Jan Zákostelecký, který svému otci s budování Knihodělny pomáhal.

Dílna bude teď sloužit lidem, kteří mají zájem proniknout do tajů knihařského řemesla. Program se plně rozběhne již toto léto. Lektorování prvního kurzu se ujme Jana Drechselová spolu s Bedřichem Zákosteleckým, zaměřený bude na základní postupy knihařského řemesla, použití různých materiálů a ručního nářadí. Termíny kurzů jsou jsou již vypsány na webu Knihodělny ZDE.

Knihodělnu provozuje Šmidingerova knihovna Strakonice. Ředitelka knihovny Andrea Karlovcová i místostarosta Strakonic Rudolf Oberfalcer jsou ze spolupráce nadšení. „Dlouhou dobu jsme s paní ředitelkou vymýšleli, jak knihovnu posunout, jelikož pryč je doba, kdy stačí, aby knihovny pouze půjčovaly knihy. Když přišel Honza Zákostelecký s nápadem na zřízení knihařské dílny a expozice, výborně to do toho zapadlo. Je úžasné, že jsme od tohoto okamžiku dokráčeli až sem, kdy můžeme dveře Knihodělny otevřít veřejnosti,“ okomentoval spolupráci místostarosta Rudolf Oberfalcer.

Knihodělna je otevřená od června do září od středy do neděle v čase od 10 do 17 hodin. Mimo tuto otevírací dobu je možné připravit komentovanou prohlídku i pro skupiny 5 až 10 osob. Bližší informace ZDE.