Zajímá vás, co to vlastně ta aerifikace je? Tento proces spočívá ve vytváření malých otvorů nebo děr v půdě trávníku, které umožňují lepší cirkulaci vzduchu, vody a živin. „Ostré hroty provzdušní plochu a na místo vpichů je vpraven křemičitý písek. Tak dojde k odlehčení půdního profilu, voda se lépe vsákne a zároveň se posílí kořenový systém trávníku. Ten pak bude lépe odolávat suchu i zátěži. Jde o jednu z nejdůležitějších procedur vedoucí k udržení svěžího vzhledu trávníku,“ zmínila k úpravám travnaté plochy tisková mluvčí města Markéta Bučoková.

Aerifikátor nemají Technické služby Strakonice vlastní, ale půjčují si ho. Podle Markéty Bučokové jde o nákladnou techniku, pečlivě se volí proto volí i plocha, která bude tímto způsobem ošetřována.