Deníku soutěž ve vyprošťování přiblížil ředitel Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, územního odboru Strakonice Ota Šmejkal.

Přibližte nám soutěž ve vyprošťování u dopravních nehod, na kterou má přístup i veřejnost. Co přesně diváci uvidí?
Diváci při soutěži uvidí reálný průběh vyprošťování zraněné osoby z havarovaného vozidla u dopravní nehody. Vyprošťování ve své podstatě představuje soubor činností, jejichž cílem je získat přístup pro poskytnutí pomoci osobám při dopravní nehodě a zároveň vytvořit prostor pro jejich bezpečné vyproštění.

Každý tým si vylosuje jeden připravený scénář a jeho úkolem je bezpečně a efektivně vyprostit figuranta za použití požární techniky, prostředků a nářadí používaného v jednotkách požární ochrany a za použití taktických a odborných postupů dle současného poznání a předpisů. Součástí vyproštění je také poskytnutí první předlékařské pomoci a transport na místo simulující vozidlo zdravotnické záchranné služby.

Jednotlivé soutěžní scénáře dopravní nehody jsou předem připravené, ale nikdo ze soutěžících je nezná, protože se losují až na místě konaní soutěže, ale co všechno mohou hasiči čekat?
Součástí scénářů mohou být kromě vozidel a překážek i doplňky v podobě imitací zbraní, léků, drog, cenností, a podobně. Vše se odehrává ve vymezeném prostoru, který simuluje reálné podmínky zásahů u dopravních nehod. V rámci scénáře se umístí do vozidla figurant, který představuje osobu s předem určeným zraněním.

Kdo a jak zásah hodnotí?
Každý soutěžní pokus sleduje sbor rozhodčích, kteří hodnotí stanovené postupy soutěžícího družstva ve třech oblastech – taktika vedení zásahu, technika provedení zásahu a poskytnutí první předlékařské pomoci zachraňované osobě. Během soutěžních pokusů vždy dva rozhodčí v dané oblasti společně hodnotí a jeden z této dvojice následně provádí rozbor soutěžního pokusu s týmem. Celkové pořadí týmů se stanoví na základě součtu bodů za hodnocení všech oblastí a odečtu bodů za překročení časového limitu na pokus, který činí 15 minut. Nejvyšší počet získaných bodů znamená i nejlepší celkové pořadí. V případě rovnosti bodů rozhoduje výsledný čas.

Při provádění pokusu je vždy důležitá bezpečnost. Nejen pro soutěžící tým, ale i pro figuranta ve vozidle. V případě závažného porušení bezpečnosti práce má každý rozhodčí povinnost na chybu tým okamžitě upozornit, soutěžní pokus přerušit, nebo i ukončit.

Kolikačlenná jsou soutěžní družstva?
V našem případě se jedná o soutěž v rámci HZS Jihočeského kraje, které se tedy zúčastní sedm soutěžních družstev profesionálních hasičů z jednotlivých územních odborů. Každý soutěžní tým je složený z velitele a tří hasičů. Vítěz soutěže bude reprezentovat Jihočeský kraj na republikovém mistrovství, které se uskuteční 19. září ve Vyškově.

Ale účastnit se mají i dobrovolní hasiči…
Ano, soutěže se spolu s námi zúčastní i dvě družstva dobrovolných jednotek obcí, které jsou předurčeny k zásahům při dopravních nehodách. Jedná se o Mirovice a Velešín. Tato soutěž bude pro ně i postupovou na mistrovství republiky, které je čeká v příštím roce u nás v Jihočeském kraji.

Jak úspěšný bývá v této soutěži náš tým ze Strakonic? 
Vyprošťování u dopravních nehod je nejenom soutěž, ale zejména i součást odborné přípravy našich hasičů. Vždyť ročně zasahujeme v průměru u 150 dopravních nehod na celém okrese a více než 10% z nich je i s vyproštěním osob. Proto je důležité postupy vyprošťování zvládat teoreticky i prakticky.

Naše soutěžní úspěchy byly medailové, ale i na všech stupních pod nimi. Vzpomínám zejména na rok 2010, kdy jsme soutěž naposledy pořádali a na domácí půdě jsme se rozhodně neztratili. Brali jsme druhé místo, stejně jako o rok před tím v Písku. Rok 2014 nám přinesl třetí místo v Jindřichově Hradci. Nejvyšší příčka nám zatím sice uniká, ale věřím, že to jednou dokážeme. A třeba to bude zrovna 23. května před plaveckým stadionem ve Strakonicích.

Soutěž ve vyprošťování se bude konat na parkovišti před plaveckým stadionem ve Strakonicích, mají lidé v souvislosti s touto akcí počítat s nějakým omezením? 

Využijeme pro naši akci část parkoviště. Před plaveckým stadionem nebude tolik místa k zaparkování, jako obvykle, ale provoz samotného plaveckého stadionu soutěž určitě neovlivní.